Skip to main content

Jessica Kähäri (artikkelikuvassa vas.) halusi kehittää omia esihenkilötaitojaan, sillä esihenkilöllä on merkittävä vaikutus siihen, kuinka työntekijä viihtyy ja jaksaa työssään. Lähiesimestyön ammattitutkintokoulutus tarjosi hyvän tavan yhdistää opinnot ja työ. Koulutuksesta hän kuuli omalta esihenkilöltään, sillä suuri osa Piilosetin (Finnsusp) henkilöstöstä on jo aiemmin suorittanut vastaavanlaisen koulutukseen.

Tämän jälkeen Jessica tutki vaihtoehtoja, keskusteli jo kouluttautuneiden kanssa ja teki päätöksen tulla opiskelemaan Turun AKK:hon. Työpaikkaohjaajaksi valikoitui oma esihenkilö Heidi Hirviniemi, jolla ei kuitenkaan ollut aiempaa kokemusta ohjaajana toimimisesta.

Ohjaaminen ei ollut mitenkään erityisen työlästä, sillä Jessica oli erittäin oma-aloitteinen ja muistutti myös minua lähestyvistä arvioinneista ja palautteenannoista”, Heidi kehuu työkaveriaan.

Ohjaajan rooli ja tehtävät käytiin läpi aloituspalaverissa opiskelijan, kouluttajan ja ohjaajan kesken. Muuten ohjauksen tuki tuli kirjallisin ohjein kouluttajan nettilomakkeiden kautta, mutta tämä oli mielestäni riittävää. Olisin kysynyt lisäneuvoja, mikäli olisin niitä tarvinnut”, Heidi tiivistää ohjaajan roolinsa briiffausta prosessin aikana.

Yhteistyö ohjaamisen parissa oli molempien mielestä helppoa ja mukavaa.

Opiskelujen aikana Heidi perehdytti minut asioihin, joihin kaipasinkin lisäohjeistusta, esimerkiksi YT-neuvottelukäytäntöihin ja -lakiin. Suurimman osan näyttöraporttien laadinnasta hoidin vapaa-ajalla. Näyttökokonaisuudet oli helppo koota ja näytöt sai hyvin sisällytettyä työhön. Näyttökokonaisuuksien suorituksen yhteydessä huomasi, että myös rutiininomaisia työtehtäviä tuli pohdittua hieman laajemmin ja uusilla näkökulmilla”, Jessica muistelee opintojaan.

Aiemmalta koulutukseltaan Jessica on bio- ja elintarviketekniikan insinööri, minkä jälkeen hän on vielä suorittanut Turun yliopistossa elintarvikekehityksen maisterin tutkinnon. Tässä koulutuksessa hän kuitenkin pysähtyi arvioimaan omaa toimintaansa tiimin vetäjänä ja ihmisenä.

Koulutuksen aikana tuli mietittyä omia hyviä ja huonoja puolia sekä työtapoja ja pysähdyin miettimään, miten ne mahdollisesti vaikuttavat tiimin toimintaan. Lisäksi koulutuksesta sai hyvää vertaistukea, miten muualla toimitaan, millaisia asioita esihenkilöt voivat joutua kohtamaan sekä vinkkejä asioiden käsittelyyn”, Jessica kertoo.

Mitä tulee palautteeseen henkilöstöltä niin olen saanut vinkkejä kehittämiskohteistani, joita olen koettenut työstää koulutuksen aikana ja edelleen sen jälkeen. Kivaa on ollut kuulla, että joissakin asioissa olen kehittynyt, mutta tiedostan myös itse, että kehitettävää vielä on. Omalta tiimiltä tulleet kiitokset avoimesta viestinnästä, tuesta sekä haasteellisten asioiden hoidosta tietysti tuntuvat mukavilta.”

Miten on, oliko koulutus sitä mitä Jessica lähti opinnoilta hakemaan?

”Voin hyvin suositella koulutusta muille, jotka haluavat kehittyä esihenkilönä ja saada tukea omaan toimintaansa. Koulutus vastasi suurelta osin odotuksia. Korona luonnollisesti rajoitti verkostoitumista ja keskustelua ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa”, Jessica pahoittelee.

”Oppilaitoksesta sain sen tuen mitä tarvitsin. Osallistuin muutamaan ohjaavan opettajan pitämään keskustelutilaisuuteen, jossa sai selkeyttä, miten opintojen loppuunsaattaminen tulee hoitaa. Työpaikkaohjaajan/oman esihenkilön kanssa oli helppo sopia mm. koulupäiviin osallistumisesta ja ne saatiin aina järjestymään. Lisäksi kaikista haasteista pystyi keskustelemaan ja hän oli aina valmiina antamaan lisäselvityksiä asioihin, jos niihin oli tarvetta”, Jessica sanoo.

Mitä tulee Jessican ja Heidin työnantajaan Piilosetiin, niin siellä suhtaudutaan myönteisesti henkilöstön kouluttautumiseen sekä kouluttamiseen.

”Koemme, että kouluttautunut henkilöstö pysyy motivoituneena ja sitoutuu työtehtäviinsä paremmin. Lisäksi uusimman tiedon omaava henkilöstö pystyy kehittämään yrityksen toimintaa paremmaksi. Me olemme aina avoimia kehitysehdotuksille!”, molemmat kertovat hymyillen.

Taru Lehtonen

Markkinointisuunnittelija. Aina on monta rautaa tulessa! Vapaalla kiinnostavat mm. liikunta, maailman paras koira, käsityöt, ruuanlaitto, ystävät ja tietysti musiikki! Motto: Sun pitää varoo mitä sä haluut, koska sä saat sen.