Opiskelijalle

Tutkinnot

Mitä ovat näyttötutkinnot?

Näyttötutkinnot ovat erityisesti aikuisille suunniteltu tapa suorittaa ammatillinen tutkinto. Ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän työtehtävissä, joissa todetaan tutkinnon suorittajan osaaminen. Tutkinto tai tutkinnon osa suoritetaan henkilökohtaistetun suunnitelman mukaisesti. Tutkintotilaisuudet suunnitellaan niin, että niissä tulee esille kyseisen tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset. Näyttötutkintotodistuksen saamisen ainoa kriteeri on, että tutkinnon suorittaja osittaa näyttötutkintotilaisuudessa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen.

Voimassa olevien tutkintojen ammattitaitovaatimukset voit tarkistaa kunkin tutkinnon perusteista, joihin voit tutustua Opetushallituksen sivuilla.

Näyttötutkintojen rahoitus

Tutkintojen suorittamista ja valmistava koulutusta rahoittavat valtio, kunnat työnantajat ja tutkinnon suorittaja itse. Rahoitus riippuu siitä, minkä koulutusmuodon mukaisesti opiskelet.

Työvoimakoulutukset ja niihin liittyvät tutkintotilaisuudet rahoittaa valtio, omaehtoisen valmistavan koulutuksen ja niihin liittyvät tutkintotilaisuudet valtion ja tutkinnon suorittaja itse (maksuosuuden suuruus ilmoitetaan kunkin koulutuksen hakuilmoituksessa), oppisopimuskoulutuksen valtio ja työnantaja ja henkilöstökoulutuksen työnantaja.

Kaikilta näyttötutkintoihin osallistuvilta peritään tutkintokohtainen tutkintomaksu, jonka suuruus on tällä hetkellä 58 euroa.

Jaa tämä sivu:
Skip to end of metadata
Go to start of metadata