Autoalalta ammatti

Ajankohta

10.06.2019 — 13.12.2019

Haku päättyy

13.05.2019

Pääkouluttaja

Hauhia Erno
040 153 1860
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Uutela Kirsi
040 714 1896
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa autoalan työtehtävistä, kehittää käytännön osaamista autoalan eri työtehtävissä sekä parantaa mahdollisuuksia alan ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve.

Sisältö

Henkilöauton rengastyötaitojen kehittäminen sekä autoalan työturvallisuus.

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • henkilöautojen rengastyöt työturvallisesti ottaen huomioon liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät
 • renkaan vianmäärityksen periaatteet ja määritellä renkaan korjauskelpoisuuden sekä ajoneuvon korjaustarpeen
 • käyttää ajoneuvonostimia ja työvälineitä ajoneuvon pyörän irrottamiseen ja kiinnittämiseen
 • käyttää rengas- ja tasapainotuskonetta
 • kiinnittää pyörän
 • palvella asiakasta ja neuvoa rengasvalinnassa
 • tarjota rengasalan tuotteita ja palveluita
 • tehdä rengasalan töitä noudattaen kuluttajansuojalakia
 • toimia ympäristönsuojeluvaatimusten mukaan
 • käyttää rengasalaa koskevaa lähdekirjallisuutta ja muita tietolähteitä
 • rengasalan yleisimmät lainsäädösten perusasiat ja lakien, asetusten ja sopimusten vaikutuksen työhönsä.

Koulutuksen aikana suoritetaan autoalan perustutkinnosta osa ”rengastyöt”. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä tekemällä ajoneuvojen renkaiden huolto- ja korjaustöitä ajoneuvokorjaamossa tai rengasliikkeessä.

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus (tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve). Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta puh. 0295 020 702. Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Haku

Päättyy 13.5.2019

Hae