VALMA tekniikan aloille

Ajankohta

06.04.2020 — 25.09.2020

Haku päättyy

22.03.2020

Pääkouluttaja

Broberg Janette
040 714 1887
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Jelkänen Sanna
040 593 5771
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Opiskelija tutustuu tekniikan eri aloihin ja tutkintoihin ammattiopettajien opastamana. Samalla hän saa ohjaavalta opettajalta henkilökohtaista ohjausta uravalintoihinsa. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija voi sujuvasti siirtyä koulutuksen jälkeen, tai jopa sen aikana, tekniikan alan ammatilliseen tutkintokoulutukseen.

Kohderyhmä

Tekniikan alan tutkintokoulutuspaikkaa tavoittelevat henkilöt.

Sisältö

Koulutuksen kesto: 5,5 kuukautta.

Laajuus: Henkilökohtaistamisen mukaan 30 osp
• Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen 10 osp
• Työturva- ja tulityökortti
• Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen 20 osp

Tutustuttavat alat: Sähköala, metalliala, rakennusala ja autoala.

Jokaiseen alaan tutustutaan 4 viikon ajan ja jaksojen välissä on viikon ohjausjakso.

Toteutus

NONSTOP / ensimmäinen startti 6.4.2020. Päätoimista päiväkoulutusta ma-pe. Kesätauko 22.6.–17.7.2020. Koulutus toteutetaan kielitietoisena opetuksena, ja siinä huomioidaan opiskelijan kielitaito ja opitaan tekniikan alan ammattisanastoa.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Haku

Täytä hakemus alla olevasta linkistä.

Hinta

Maksuton.

25-vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tiedustella TE-toimistosta mahdollisuudesta opiskella ns. lyhytkestoisina opintoina. Alle 3-vuotta Suomessa asuneella hakijalla
voi olla mahdollisuus opiskella kotouttamistuella. HUOM! TE-toimistoon on oltava yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Opiskelija voi hakea myös Kelan opintotukea. Kelan opintotukea saaville ruokailu on maksuton.

Hae