Asbestin purkutyökoulutus

Vastuuopettaja

Aho Jorma
040 588 7075
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Peiponen Anna
040 150 8853
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Tulostettava versio

Tavoite

Tavoitteena on antaa tiedot asbestin ominaisuuksista ja terveydellisistä haitoista sekä säädöksistä ja määräyksistä. Koulutuksen hyväksytty suoritus osoitetaan näytössä suorittamalla Talonrakennusalan ammattitutkinnosta tutkinnon osa Asbestityöt. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt voivat hakea aluehallintovirastosta valtuutusta tehdä asbestipurkutöitä.

Kohderyhmä

Rakennusalaan perusteet hallitsevat sekä rakennusalan kokemusta omaavat henkilöt, jotka haluavat päästä tekemään asbestinpurkutöitä.

Sisältö

Toteutussuunnitelma:

  • Lainsäädäntö
  • Asbesti ja sen esiintyminen rakennusmateriaalina
  • Asbestin terveyshaitat ja niiden torjuminen
  • Asbestinpurkutyössä käytettävät laitteet
  • Henkilökohtaiset suojaimet
  • Asbestijätteiden käsittely, loppusiivous ja jälkimittaukset
  • Purkutyösuunnitelman tekeminen ja asbestityömaan valmistelevat työt
  • Kohdepoisto ja pussipurku
  • Osastointipurkutyö

Teorian hallinta osoitetaan kirjallisella tentillä. Tutkintosuorituksessa tutkinnon suorittaja toteuttaa asbestinpurkutyössä käytettävän osastointi- ja pussipurkumenetelmän edellyttämät työvaiheet työmaan kaltaisissa olosuhteissa oppilaitoksen työhallissa ”harjoitusradalla” siinä laajuudessa, että ammattitaito on mahdollista todeta.

Päiväkoulutus klo 8.00 – 16.00. Koulutuksen kesto on 4 päivää.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Hinta sisältää

Talonrakennusalan ammattitutkinnon osan: Asbestityöt + lounaat ja kahvit

Peruutukset 14 pv ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Valitse itsellesi sopivin koulutusajankohta