Autoalan perustutkinto varaosamyynnin osaamisala, varaosamyyjä

Ajankohta

15.03.2022 —

Haku päättyy

14.02.2022

Vastuuopettaja

Pylkkänen Roni
040 357 2201
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Uutela Kirsi
040 714 1896
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Opinto-ohjaaja

Kuhmonen Pirkko
040 736 7005
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Koulutuksessa suoritetaan autoalan perustutkinto varaosamyynnin osaamisalalta. Varaosamyynnin osaamisalan suorittanut osaa myydä, markkinoida ja palvella asiakasta. Hän hallitsee ajoneuvojen tekniikan niin, että asiakaspalvelu ja myyntityö sujuvat joutuisasti. Hän osaa käyttää eri automerkkien ja riippumattomien varaosaliikkeiden tietokonepohjaisia ohjelmia ja hakemistoja.Tutkinnon suorittaneella on mahdollista työllistyä auto-, kone-, yleisvaraosa- ja autotarvikeliikkeissä.

Tavoitteena on siirtyä oppisopimukselle vuoden kestävän työvoimakoulutuksen jälkeen, ja suorittaa koko tutkinnosta puuttuvat tutkinnon osat työelämässä.

Kohderyhmä

Alalle soveltuvat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve. Motivoituneet, asiakaspalveluhenkiset, ahkerat, huolelliset ja vastuuntuntoiset henkilöt, jotka haluavat hyvän pohjan kehittyä autoalan monipuoliseksi ammattilaiseksi.
Kielitaitotasovaatimuksena on suomen kielessä B 1.2. (= sujuva peruskielitaito, esim. kyky säännölliseen vuorovaikutukseen ja että opiskelija ymmärtää ja tuottaa kirjoitettua tekstiä).

Sisältö

Koulutuksessa suoritetaan osatutkinto (tutkinnon osia HOKSin mukaan). Koko tutkinnon lajuus 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Tutkinnon perusteet; https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1536551/ops/rakenne

Pakolliset tutkinnon osat (90 osp)

  • Huolto- ja korjaustyöt
  • Varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu
  • Varastonhallinta

Mahdollisia valinnaisia tutkinnon osia (55 osp)

  • Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö
  • Varaosatyö ja varaston hallinta
  • Rengas- ja vannemyynti
  • Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

  • Viestintä ja vuorovaikutus osaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lisäksi koulutus sisältää työssäoppimista työpaikoilla, tietotekniikkaa, työturvallisuus- ja ensiapukoulutusta sekä työnhakuvalmennusta.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta työvoimakoulutusta.
Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n mukaan, kuitenkin enintään 12 kk työvoimakoulutuksena. Tämän jälkeen perustutkinnon suorittamista voi mahdollisesti jatkaa muulla rahoituksella esim. oppisopimuskoulutuksena, opintotuella tai harkinnanvaraisesti työttömyysetuudella tuetusti. Koko tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin noin 1,5 – 2 vuotta.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti päiväopiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, työssäoppimista sekä ohjattua etä- ja verkko-opiskelua. Henkilökohtaistamiseen perustuvassa koulutuksessa hankitaan vain puuttuvaa osaamista eli aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan suunnitelmassa.

Lähiopetus järjestetään Turun AKK:n Artukaisten toimipaikassa, Artukaistentie 11, 20240 Turku. Olemme huomioineet toiminnassamme tarkasti terveys- ja turvallisuusnäkökulmat sekä viranomaisten ohjeet vallitsevassa koronatilanteessa.

Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus https://www.turunakk.fi/hopso/ Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta numerossa 0295 020 702. Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 11, 20240 Turku

Haku

Haku https://www.te-palvelut.fi/te/fi/ 14.2.2022 mennessä, koulutusnumero 703238. Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta puh. 0295 020 702.

Hinta

Opiskelijalle maksuton työvoimakoulutus.

Hae