Autoalan perustutkinto varaosamyynnin osaamisala, varaosamyyjä

Ajankohta

15.03.2022 — 14.03.2024

Haku päättyy

28.02.2022

Vastuuopettaja

Pylkkänen Roni
040 357 2201
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Uutela Kirsi
040 714 1896
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Opinto-ohjaaja

Kuhmonen Pirkko
040 736 7005
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Varaosamyynnin osaamisalan suorittanut osaa myydä, markkinoida ja palvella asiakasta. Hän hallitsee ajoneuvojen tekniikan sillä tasolla, että asiakaspalvelu ja myyntityö sujuvat joutuisasti. Hän osaa käyttää eri automerkkien ja riippumattomien varaosaliikkeiden tietokonepohjaisia ohjelmia ja hakemistoja.
Tutkinnon suorittaneella on mahdollista työllistyä auto-, kone-, yleisvaraosa- ja autotarvikeliikkeissä. Koulutuksesta on tavoitteena siirtyä oppisopimukselle vuoden jälkeen, ja suorittaa puuttuvat tutkinnon osat työelämässä. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus https://www.turunakk.fi/hopso/
Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n mukaan. Tämän jälkeen perustutkinnon suorittamista voi mahdollisesti jatkaa esim. oppisopimuskoulutuksena. Koulutus kestää keskimäärin noin 1,5 – 2 vuotta. Henkilökohtaistamiseen perustuvassa koulutuksessa hankitaan vain puuttuvaa osaamista eli aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan suunnitelmassa.

Kohderyhmä

Kielitaitotasovaatimuksena on suomen kielessä B 1.2. (= sujuva peruskielitaito, esim. kyky säännölliseen vuorovaikutukseen ja että opiskelija ymmärtää ja tuottaa kirjoitettua tekstiä).

Opiskelijaksi soveltuminen

Motivoituneet, asiakaspalveluhenkiset, ahkerat, huolelliset ja vastuuntuntoiset henkilöt, jotka haluavat hyvän pohjan kehittyä autoalan monipuoliseksi ammattilaiseksi.

Sisältö

Laajuus 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat (90 osp)

  • Huolto- ja korjaustyöt
  • Varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu
  • Varastonhallinta

Mahdollisia valinnaisia tutkinnon osia (55 osp)

  • Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö
  • Varaosatyö ja varaston hallinta
  • Rengas- ja vannemyynti
  • Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

  • Viestintä ja vuorovaikutus osaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lisäksi koulutus sisältää työssäoppimista työpaikoilla, tietotekniikkaa, työturvallisuus- ja ensiapukoulutusta sekä työnhakuvalmennusta.

Lisätietoa autoalalla opiskelusta: https://www.turunakk.fi/autoala

Tutkinnon perusteet;https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1536551/ops/rakenne

 

Toteutus

Omaehtoinen koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Opiskelun ollessa päätoimista, on opiskelija oikeutettu hakemaan Kelan opintotukea tai työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea. 25-vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tiedustella TE-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella. HUOM! TE-toimistoon on oltava yhteydessä ennen koulutuksen alkua. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 11, 20240 Turku

Haku

Haku päättyy 28.2.2022.

Hinta

Opiskelijalle maksuton koulutus.

Hae