Hitsauksen ja levytyön peruskoulutus

Ajankohta

02.09.2020 — 31.12.2020

Haku päättyy

06.08.2020

Vastuuopettaja

Trygg Tom
040 729 2404
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Stanley Tarja
040 714 1893
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osa asennus ja automaatiotyöt

Koulutuksessa opiskellaan kone- ja metallialan perustiedot ja -taidot paksu- ja ohutlevytöistä sekä niiden liittämisestä eri hitsausmenetelmillä.
Koulutuksen aikana suoritetaan kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta osa asennusja automaatiotyöt. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä hyödyntäen asennustöissään konepiirustuksia, teknisiä dokumentteja ja kytkentäkaavioita sekä opiskelija osaa suorittaa mekaanisia asennustöitä noudattaen työelämän toimintatapoja ja asennus- ja automaatiotöiden työturvallisuusvaatimuksia.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ja soveltuvia metallialalle ja henkilöille, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve.
Hakijalla ei tarvitse olla alan aiempaa koulutusta tai työkokemusta.

Sisältö

Koulutuksen aihealueita:
· orientaatio ja henkilökohtaistaminen
· työturvallisuuskorttikoulutus

ammatilliset opinnot
ammattiteoria: hitsaustekniikka, levytyötekniikan perusteet, materiaalitekniikka, mittaustekniikka, tekninen piirustus
tekninen työ: paksulevytyön ja ohutlevytyön työvaiheet, -menetelmät ja -koneet, puikko- ja MAG-hitsaus.

Ohutlevytöissä tutustutaan ammatissa tarvittaviin työkaluihin ja harjoitellaan niiden käyttöä harjoitustöiden avulla.
Paksulevytöissä tehdään harjoitustöitä, jotka edellyttävät piirrottamista, hitsausta, polttoleikkausta, leikkausta, pyöristämistä, taivutusta, porausta ja hiomista. Hitsauksen pääpaino on puikko- ja MAG-hitsauksessa.

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus (tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve). Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta puh. 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Haku

Koulutuksen numero on 691109

Hae