Hitsausluokat/koehitsaus

Vastuuopettaja

Rebane Juri
0400 823 207
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Hitsausluokan/koehitsauksen tulee olennaisesti ja välittömästi parantaa työllistymistilannetta tai työnsaantimahdollisuuksia.

Kohderyhmä

Työttömät ja työttömyysuhanalaiset henkilöt, joilla on TE-palveluiden toteama palvelun tarve. Koetilaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on työmarkkinoiden edellyttämä ammattitaidon taso sekä aikaisemmin suoritettu kyseinen hitsausluokka.

Sisältö

  • MAG-, PUIKKO-, TIG-HITSAUS (seostamattomat ja niukkaseoksiset teräkset [putki, levy])

TAI

  • MIG/MAG-, PUIKKO-, TIG-HITSAUS (kuumalujat, ruostumattomat teräkset ja alumiinit (levy, putki)

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta numerossa 0295 020 702. Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakemuksen liitteeksi on toimitettava työnantajan kirjallinen todistus siitä, että hitsausluokan/koehitsauksen jälkeen ja kortin/luvan saatuaan henkilö työllistyy ko. työnantajan palvelukseen. Harkinnan mukaan palvelu voidaan hankkia myös henkilön mennessä työkokeiluun, jos ko. kortti/lupa on työnantajan ilmoituksen mukaan työkokeilussa tarpeen (työnantajan todistus hakemuksen liitteeksi). Hakijan tulee perustella tarve hakemukseensa hyvin. Myönteisen valintapäätöksen saaneen tulee sopia erikseen etukäteen kouluttajan kanssa aloitusajankohta. Valintapäätöksessä on ohje.

Lisätietoja toteutuksesta

Hitsausluokille on varattu aikaa 5 päivää. Koehitsaukseen sisältyy yksi hitsauksen pätevyyskoe (kaasu-, puikko-, MAG-, MIG-, TIG-, (levy, putki) myös PED-pätevyyskoemahdollisuus.

Hae