Hitsausluokat/koehitsaus

Vastuuopettaja

Rebane Juri
0400 823 207
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Hitsausluokan/koehitsauksen tulee olennaisesti ja välittömästi parantaa
työllistymistilannetta tai työnsaantimahdollisuuksia

Kohderyhmä

Koehitsaukseen voidaan valita työttömiä ja työttömyysuhanalaisia henkilöitä, joilla on TE-palveluiden toteama palvelun tarve. Koetilaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on työmarkkinoiden edellyttämä ammattitaidon taso sekä aikaisemmin suoritettu kyseinen hitsausluokka
Hakemuksen liitteeksi on toimitettava työnantajan kirjallinen todistus siitä, että hitsausluokan/koehitsauksen jälkeen ja kortin/luvan saatuaan henkilö työllistyy ko. työnantajan palvelukseen. Harkinnan mukaan palvelu voidaan hankkia myös henkilön mennessä työkokeiluun, jos ko. kortti/lupa on työnantajan ilmoituksen mukaan työkokeilussa tarpeen (työnantajan todistus hakemuksen liitteeksi). Hakijan tulee perustella tarve hakemukseensa hyvin.

Sisältö

  • MAG, PUIKKO, TIG-HITSAUS (seostamattomat ja niukkaseoksiset teräkset (putki, levy))

tai

  • MIG/MAG, PUIKKO, TIG-HITSAUS (kuumalujat, ruostumattomat teräkset ja alumiinit (levy, putki))

 

 

Toteutus

Hitsausluokille on varattu aikaa 5 päivää. Koehitsaukseen sisältyy yksi hitsauksen pätevyyskoe (kaasu-, puikko-, MAG-, MIG-, TIG, (levy, putki) myös PED-pätevyyskoe mahdollisuus. Myönteisen valintapäätöksen saaneen tulee sopia erikseen etukäteen kouluttajan kanssa aloitusajankohta, valintapäätöksessä on ohje.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Hae