Hitsausluokat

Ajankohta

Haku päättyy

Pääkouluttaja

Rebane Juri
0400 823 207
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Stanley Tarja
040 714 1893
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kohderyhmä

Koulutuksiin voidaan valita työttömiä ja työttömyysuhanalaisia henkilöitä, joilla on työvoimakoulutustarve ja jotka soveltuvat ko. koulutukseen ja koulutusten tavoiteammateissa toimimiseen. Koulutuksen tulee olennaisesti ja välittömästi parantaa työllistymistilannetta tai työnsaantimahdollisuuksia.

Lue alta pääsyvaatimukset A tai B.

MYÖNTEISEN VALINTAPÄÄTÖKSEN saaneen on sovittava aloitusajankohta kouluttajan kanssa etukäteen. Ohje tästä on valintapäätöksessä.

Sisältö

Hitsausluokille on varattu aikaa 5 päivää.
Koehitsaukseen sisältyy yksi hitsauksen pätevyyskoe (kaasu-, puikko-, MAG-, MIG-, TIG, (levy, putki).

Hitsauskokeet

  • MAG-, PUIKKO-, KAASU-, TIG-HITSAUS
    (seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset, (levy, putki)

TAI

  • MIG-/MAG-, PUIKKO-, TIG-HITSAUS
    (kuumalujat, ruostumattomat teräkset ja alumiini, (levy, putki)

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus (tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve). Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta puh. 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Haku

Hakemus koulutukseen on jätettävä seitsemän (7) ARKIpäivää ennen koulutuksen aloittamista, joka siis sovittu etukäteen kouluttajan kanssa (lue kohta Pääsyvaatimukset). HUOM! Koulutusta ei voi aloittaa ennen kuin siitä on TE-toimiston hyväksymä päätös. Hyväksymispäätös on oltava mukana koulutukseen tultaessa.

Pääsyvaatimukset, vaihtoehto A.

Hakemuksen liitteeksi on toimitettava työnantajan kirjallinen todistus siitä, että koulutuksen jälkeen ja kortin/luvan saatuaan henkilö työllistyy ko. työnantajan palvelukseen.

Pääsyvaatimukset, vaihtoehto B.

Harkinnan mukaan koulutus voidaan hankkia myös henkilön mennessä työkokeiluun, jos ko. kortti tai lupa työnantajan ilmoituksen mukaan työkokeilussa tarvitaan (työnantajan todistus liitteeksi). Hakijan tulee perustella koulutuksen tarve huolellisesti.

Hae