Skip to main content

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Vastuuopettaja

Karhumäki-Ranta Pauliina
040 832 6915
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Jelkänen Sanna
040 593 5771
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Tulostettava versio

Kuvaus

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja ohjausalalla ilman tutkintoa työskentelevät tai alalle haluavat.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat (4)

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
  • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
  • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (30 osp)
  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)
  • Lisäksi valinnaisista tutkinnon osista 20 osp. Valinnaisista tutkinnon osista sovitaan opiskelijan kanssa opintojen aloituksen yhteydessä.

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 10 osaamispisteen laajuisesti.

Tutustu tarkemmin tutkinnon sisältöön (eperusteet).

Toteutus

Omaehtoinen koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Opiskelun ollessa päätoimista, on opiskelija oikeutettu hakemaan Kelan opintotukea tai työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea. 25-vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tiedustella TE-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella. HUOM! TE-toimistoon on oltava yhteydessä ennen koulutuksen alkua. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Hinta

350 €

Tietoa hakuprosessista

Otamme käynnissä olevaan koulutukseen mukaan uusia opiskelijoita, mikäli sinulla on osa tutkinnosta jo suoritettu tai sinulla on pitkä työkokemus. Ole yhteydessä kasvatus- ja ohjausalan opettajiimme: Pauliina Karhumäki-Ranta, puh. 040 832 6915 tai Anne Hyvätti, puh. 040 121 6846 (etunimi.sukunimi@turunakk.fi).

Close Menu