Skip to main content

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoidon osaamisala

Vastuuopettaja

Hyvätti Anne
040 121 6846
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Jelkänen Sanna
040 593 5771
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Opinto-ohjaaja

Haapoja Hannele
040 192 6655
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja ohjausalalla ilman tutkintoa työskentelevät tai alalle haluavat. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on alan työpaikka.

Opiskelijaksi soveltuminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia (OPH 5-2018 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset). Tutkinnossa sovelletaan opiskeluun hakeutumisessa sekä opiskeluoikeuden peruuttamisessa ja palauttamisessa niin kutsuttua SORA-lainsäädäntöä (OPH Sora – ratkaisuja soveltumattomuuteen).

LINKIT sulkeissa oleviin otsikoihin:
OPH 5-2018 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf
OPH Sora – ratkaisuja soveltumattomuuteen: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen

Sisältö

Perhepäivähoitajan tutkinto koostuu seuraavista tutkinnon osista:

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
  • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)
  • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp)
  • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp) TAI Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen kasvatus- ja ohjausalalla (40 osp)

Lisäksi 20 osp laajuisesti valinnaisia tutkinnon osia:

  • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
  • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
  • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
  • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
  • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp

Valinnaisista tutkinnon osista sovitaan opiskelijan kanssa opintojen aloituksen yhteydessä.

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 10 osaamispisteen laajuisesti.

Oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla. Oppimista täydennetään oppilaitoksen tarjoamilla opinnoilla HOKSin mukaisesti. Koulutukseen sisältyy ohjattuja verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikoilla.

Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, työkokemus ja pohjakoulutus huomioiden.

Tutustu tarkemmin osaamisalan perusteisiin (eperusteet).

Toteutus

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on alan työpaikka. Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma) mukaisesti. TE-toimisto voi myöntää oppisopimukseen palkkatukea työnantajalle. Kannattaa kysyä tästä mahdollisuudesta TE-toimistosta, kun kyse on työttömästä työnhakijasta.

Hinta

Maksuton

Hae

Close Menu