Lähiesimiestyön ammattitutkinto puhtausalalle

Vastuuopettaja

Heikelä-Välimäki Arja
040 512 5072
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Marjamaa Outi
040 714 1872
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja organisoida asiakaskohteiden puhtauspalveluja sekä perehdyttää ja ohjata työntekijöitä kohteiden palvelutehtäviin. Hän myös hallitsee monipuolisesti käytännön siivoustyön ja osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa.

Kohderyhmä

Puhtauspalvelualalla työskentelevät henkilöt, jotka toimivat palveluohjaajan, siivoustyönohjaajan, kohdevastaavan tai tiimivastaavan tehtävissä, tai alan yrittäjänä.

Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on riittävä suomen kielen taito ja alan monipuolinen työkokemus. Edellytyksenä on myös näyttöjen suorittamisen soveltuva työpaikka, jossa on käytettävissä asianmukaiset siivousmenetelmät, -välineet ja -koneet.

Sisältö

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista osista:

Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta:

  • Lähiesimiehenä toimiminen (pakollinen osa)
  • Asiakassuhteiden hoito (valinnainen osa)

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta valittavat valinnaiset osat (kaksi osaa)

  • Työpaikkaohjaajana toimiminen
  • Ympäristönhuoltopalvelut
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen, tai
  • tutkinnon osa tai osia muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Myös osatutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Toteutus

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on alan työpaikka. Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma) mukaisesti.

Haku

Turun AKK:n oppisopimustoimisto www.turunakk.fi/oppisopimus tai alla olevasta Hae-linkistä.

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Hae