Skip to main content

Lähiesimiestyön ammattitutkinto puhtausalalle

Vastuuopettaja

Välimäki Satu
0400 477 952
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Kankaanranta Ilona
040 540 4768
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja organisoida asiakaskohteiden puhtauspalveluja sekä perehdyttää ja ohjata työntekijöitä kohteiden palvelutehtäviin. Hän myös hallitsee monipuolisesti käytännön siivoustyön ja osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa.

Kohderyhmä

Puhtauspalvelualalla työskentelevät henkilöt, jotka toimivat palveluohjaajan, siivoustyönohjaajan, kohdevastaavan tai tiimivastaavan tehtävissä, tai alan yrittäjänä.

Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on riittävä suomen kielen taito ja alan monipuolinen työkokemus. Edellytyksenä on myös näyttöjen suorittamisen soveltuva työpaikka, jossa on käytettävissä asianmukaiset siivousmenetelmät, -välineet ja -koneet.

Sisältö

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista osista:

Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta:

  • Lähiesimiehenä toimiminen (pakollinen osa)
  • Asiakassuhteiden hoito (valinnainen osa)

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta valittavat valinnaiset osat (kaksi osaa)

  • Työpaikkaohjaajana toimiminen
  • Ympäristönhuoltopalvelut
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen, tai
  • tutkinnon osa tai osia muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Myös osatutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Opiskelun ollessa päätoimista, on opiskelija oikeutettu hakemaan Kelan opintotukea tai työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea. 25-vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tiedustella TE-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella. HUOM! TE-toimistoon on oltava yhteydessä ennen koulutuksen alkua. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Hinta

200 €

Hae

Close Menu