Märkätilojen vedeneristyskoulutus

Vastuuopettaja

Hämäläinen Hennariikka
0400 497 721
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Peiponen Anna
040 150 8853
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Tulostettava versio

Tavoite

Tavoitteena on antaa perustiedot vedeneristystöiden määräyksistä ja yleisistä ohjeista.

Kohderyhmä

Märkätila-asentajina työskentelevät henkilöt.

Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet voivat hakea henkilösertifiointia Suomen laatusertifioinnilta. Mikäli koulutuksen suorittanut hakee henkilösertifikaattia, vaatimuksena on 24 kuukauden kokemus rakentamisesta.

Sisältö

Toteutus: Teoria klo 8-16 + 2 viikon päästä teoriakoe 2 h + näyttökoe, joka suoritetaan koulutettavan työpaikalla.

  • Märkätilarakenteiden rakennusfysiikan perusteita
  • Märkätiloja koskevat lait, määräykset ja ohjeet
  • Märkätilojen alusrakenteet ja niiden laadun mittausmenetelmät
  • Vedeneristyksen laadun tarkastusmenetelmät
  • Märkätilojen rakennuspiirustukset ja työselitykset
  • Siveltävät vedeneristeet
  • Märkätilojen rakentamiseen liittyvät työturvallisuusvaatimukset
  • Märkätilojen vedeneristäjien henkilöstösertifiointimenettely

Hyväksytty koulutus ja näyttökoe antaa mahdollisuuden hakea Suomen Laatusertifiointi ry:n sertifikaatti.

Suomen laatusertifioinnin märkätilojen sertifikaattikoulutus on asiasisällöltään suunniteltu alan työelämän vaatimuksiin. Sertifikaatin suorittamiseen vaaditaan tietopuolista osaamista samoista asioista ja samalla tavalla pitää suorittaa vesieriste näyttö hyväksytysti työmaalla. Sertifikaatin saaminen edellyttää 24kk kokemusta rakennusalalta.

Sertifikaatti voidaan suorittaa vain suomenkielellä. Kirjallisessa kokeessa ei saa käyttää tulkkia, kääntäjiä tai muita materiaaleja apuna, ihan niin kuin ei Eurofins Servicen kokeessakaan. Kirjallisen kokeen hyväksytty raja on 65 pistettä.

Suomen laatusertifioinnin ylläpitokustannukset ovat pienemmät. Erillistä vuosimaksua ei ole. Sertifikaatin ylläpitoon vaaditaan työkohdepöytäkirjojen täyttämistä ja niiden lähettämistä pyydettäessä. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, ja sen jälkeen pitää käydä koulutus uudestaan. Täydennyskoulutuksen hinta on puolet koulutuksen hinnasta.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Hinta sisältää

Yhden teoriapäivän, teoriakokeen, talonrakennusalan ammattitutkinnon osaan: Märkätilojen vedeneristykset, 40 osp, näyttökokeen (siveltävät materiaalit) suorittajan työapaikalla sekä lounan ja kahvin.

Tutkinnon osa

Talonrakennusalan ammattitutkinnon osan: Märkätilojen vedeneristykset, 40 osp

Valitse itsellesi sopivin koulutusajankohta