Skip to main content

Mestaripolku prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Ajankohta

09.09.2022 — 17.02.2023

Haku päättyy

15.08.2022

Vastuuopettaja

Windahl Riitta
040 194 1282
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Jelkänen Sanna
040 593 5771
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Turun AKK tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja sparrausta tuotanto- ja palveluprosessien johtamisessa. Oletpa työssä tuotannossa tai palvelualalla, tule opiskelemaan 5 kuukauden oppisopimuksella ja suorita samalla tutkinnon osa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta (JYEAT): Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen (50 osp)

Prosessilähtöinen näkökulma avaa uusia mahdollisuuksia vaikuttaa toimintojen sujuvuuteen ja luoda tasalaatuisia, hyviä asiakaskokemuksia. Samalla organisaatiossa toteutuu strategian mukainen, tavoitteellinen toiminta ja työyhteisöllä on mahdollisuus kehittyä tiiminä. Koulutuksessa yhdistetään LEAN-ajattelun hyväksi koettuja ideoita ja menetelmiä prosessien tavoitteiden ja sujuvuuden parantamiseen. Opiskelija kytkee opinnot kiinteästi omiin työtehtäviinsä kehittämällä oman organisaationsa jotakin osa-aluetta. Jakson aikana opittavat menetelmät ovat nopeastikin käytäntöön sovellettavissa.

Koulutuksen aikana suoritetaan yksi osa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta (JYEAT): Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen (50 osp). Se voi olla täydentävä osa meneillään olevia tai jo aiemmin suoritettuja JET, LAT tai muita EAT-opintoja. Tai tämä prosessiosa voi olla alku koko tutkinnon suorittamiseksi oppisopimuksena. Jakso soveltuu myös erilliseksi täydennyskoulutukseksi niin yritysten kuin julkishallinnonkin palveluksessa toimiville eri alojen asiantuntijoille.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu organisaatioiden vastuutehtävissä toimiville, jotka haluavat kehittää osaamistaan toimintaprosessien tehostamisessa ja kehittämisessä.

Sisältö

Prosessit, laatu ja LEAN

 • Tuotanto- ja palveluprosessien merkitys toiminnassa, ydinprosessien kuvaaminen ja
  analysointi, prosessien kehittäminen ja laatu, LEAN-ajattelun soveltaminen kehitystyössä

Palvelumuotoilu ja asiakaskokemus

 • Asiakaskokemuksen analysointi, palveluprosessien kehittäminen, palvelumuotoilu

Case-esimerkit, yritykset

Oma kehittämishanke

 • Esimerkkejä hankkeen teemoista: palveluprosessin kehittäminen, läpimenoajan lyhentäminen,
  laadunhallinnan parantaminen, logististen prosessien sujuvoittaminen, virheiden vähentäminen,
  asiakaspalautteen hyödyntäminen, tiedolla johtaminen ja materiaalien käytön tehostaminen
 • Esimerkkejä hankkeessa käytettävistä mittareista: asiakastyytyväisyys, henkilöstön hyvinvointi,
  reklamaatioiden lukumäärä, tehtyjen virheiden lukumäärä, ei-toivottu laadunvaihtelu, läpimenoaika,
  hävikki ja tuottavuus
 • Esimerkkejä hankkeessa saavutetuista hyödyistä: välittömät taloudelliset hyödyt, parantunut palvelutaso,
  parantunut asiakastyytyväisyys, parantunut henkilöstön hyvinvointi, tehostunut materiaalien käyttö,
  optimoitu kapasiteetin käyttöaste, lisääntyneet asiakkuudet/kanta-asiakkuudet, lyhentynyt läpimenoaika
  ja tehostunut verkostoyhteistyö

Monimuotokoulutus työn ohessa opiskellen. Koulutuskokonaisuus muodostuu koulutuspäivistä, henkilökohtaisesta ohjauksesta, mentoroinnista, yksilöllisestä kehittämistehtävästä ja pienryhmäsparrauksesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Koulutus kestää noin 5 kuukautta syyskuusta helmikuuhun ja siihen sisältyy
4 koulutuspäivää sekä ryhmä- ja yksilöohjausta opiskelijan tarpeiden mukaisesti.

Tutustu esitteeseen. 

Koulutus toteutetaan osana Mestaripolkua rakentamassa -hanketta.

EU rakennerahastot logo

Vipuvoimaa EU:lta logo

 

 

 

Toteutus

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on alan työpaikka. Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma) mukaisesti. TE-toimisto voi myöntää oppisopimukseen palkkatukea työnantajalle. Kannattaa kysyä tästä mahdollisuudesta TE-toimistosta, kun kyse on työttömästä työnhakijasta.

Haku

Täytä lomake HAE-linkistä 15.8. mennessä.

Hinta

Maksuton oppisopimuskoulutus.

Hae

Close Menu