Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, puhdistuspalvelu

Vastuuopettaja

Välimäki Satu

Koulutusassistentti

Kankaanranta Ilona

Hae

Kuvaus

Tutkintokoulutus valmentaa laitoshuoltajan ja toimitilahuoltajan työtehtäviin sekä ammattitutkinnon suorittamiseen (näytöt).
Ammattitutkinnon suorittaneena osaat toimia asiakaskohteen puhtauspalvelutehtävissä, muissa palvelutehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

Kohderyhmä

Puhtauspalvelualalla työskentelevät henkilöt, joilla on alan työkokemusta vähintään yksi vuosi.
Osallistumisen edellytyksenä on riittävä suomen kielen taito ja puhtausalan työpaikka.

Sisältö

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Pakollinen tutkinnon osa

  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)

Osaamisalan valinnaiset osat (valitaan yksi)

  • Laitoshuoltaja: Laitoshygieniapalvelut (vuodeosaston ylläpitosiivous, eristyssiivous ja huoltohuonetehtävät) (45 osp)
  • Toimitilahuoltaja (AT): Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (90 osp)

  • Perussiivouspalvelut (30 osp)
  • Laitoshuoltopalvelut (vuodeosaston ruokahuolto- ja vuodehuoltotehtävät) (30 osp)
  • Avustaminen ja huolenpito (30 osp)
  • Tekstiilien huoltaminen (30 osp)
  • Huonekasvien huoltaminen (15 osp)
  • Työhön opastaminen (30 osp)
  • Ympäristönhuoltopalvelut (30 osp)

Toteutus

Omaehtoinen koulutus. Koulutus ei ole päätoimista, joten se ei oikeuta hakemaan Kelan opintotukea tai TE-toimistolta oikeutta opiskella työttömyysetuudella.

Hinta

100 €

Hae