Talotekniikan erikoisammattitutkinto, putkiasentaja

Ajankohta

Haku päättyy

Vastuuopettaja

Ahlqvist Kimmo

Koulutusassistentti

Jaakonmäki-Kökkö Katariina

Hae

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa talotekniikan erikoisammattitutkinto – Talotekniikkaurakoinnin osaamisalalla.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilölle, joka toimii rakennustyömaalla putkiasennusurakan käytännön järjestämiseen liittyvissä, vastuullisissa tehtävissä. Henkilö vastaa töiden toteutuksesta ja työryhmän jäsenten ohjaamisesta asetettujen aikataulu- ja kustannustavoitteiden, sekä työtä koskevien säännösten ja laatuvaatimusten mukaisesti. Lisäksi hän luo edellytykset putkiasennusten turvalliselle toteutukselle, huolehtii työympäristöön liittyvistä järjestelyistä ja työn kannalta tarpeellisten materiaalivirtojen ohjaamisesta.

Sisältö

Talotekniikkaurakoinnin osaamisala, laajuus 180 osaamispistettä

Putkiasentaja (EAT), pakolliset tutkinnon osat, 120 osp

  • Taloteknisen asennustyön laadun varmistaminen ja työryhmän ohjaaminen, 60 osp
  • Taloteknisen asennustyön talouden hallinta, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

  • Putkiasennusurakan käytännön järjestäminen, 60 osp

Toteutus

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on alan työpaikka. Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma) mukaisesti. TE-toimisto voi myöntää oppisopimukseen palkkatukea työnantajalle. Kannattaa kysyä tästä mahdollisuudesta TE-toimistosta, kun kyse on työttömästä työnhakijasta.

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hae