Skip to main content

Rakennusalan koulutus (perus- tai ammattitutkinto)

Vastuuopettaja

Hämäläinen Markku
040 614 6914
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Teräs Marjo
040 722 2851
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Opinto-ohjaaja

Ranne Mia
0400 971 009
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Rakennusalan koulutus on sinulle, joka olet pohtinut hakeutumista rakennusalalle tai sinulla on jo alan kokemusta ja haluat vahvistaa ammattitaitoasi. Koulutus alkaa 4 viikon tutustumisjaksolla, jonka aikana tutustut alan yleisempiin työtehtäviin sekä työturvallisuuteen. Tutustumisjakson jälkeen, voit halutessasi jatkaa suoraan opiskelua rakennusalan perustutkinnossa tai talonrakennusalan ammattitutkinnossa riippuen lähtötasostasi. Koulutuksen sisältö suunnitellaan sinulle henkilökohtaisesti keskittyen rakennusalan perustehtäviin tai jo olemassa olevan ammattitaidon kehittämiseen. Koulutuksen ensisijainen tavoite on osaamisen karttuessa työllistyä rakennusalalle.

Kohderyhmä

Alasta kiinnostuneet ja alalle soveltuvat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve. Koulutus ei vaadi aiempaa rakennusalan osaamista. Aikaisemmat rakennusalalle ohjaavat koulutukset, suoritetut rakennusalan opinnot ja/tai alan työkokemus huomioidaan koulutuksessa.

Opiskelijaksi soveltuminen

Koulutus soveltuu erityisesti fyysiseen työhön tottuneille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville henkilöille. Alalla toimiminen edellyttää kohtuullisen hyvää terveyttä ja riittävää suomen kielen taitoa. Henkilöllä tulee olla työelämävalmiudet ja kyky työskennellä niin itsenäisesti kuin osana työryhmää.

Sisältö

Koulutus alkaa neljän (4) viikon aloitusjaksolla, jonka aikana tehdään ensimmäinen Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n mukaan, mutta on enintään 12 kk työvoimakoulutuksena. Tämän jälkeen tutkinnon suorittamista voi mahdollisesti jatkaa muulla rahoituksella esim. oppisopimuskoulutuksena tai opintotuella. Rakennusalan perustutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin noin 18 – 24 kk.

Koulutus toteutetaan HOKS:n mukaisesti päiväopiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, työssäoppimista sekä ohjattua etä- ja verkko-opiskelua. Henkilökohtaistamiseen perustuvassa koulutuksessa hankitaan vain puuttuvaa osaamista eli aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan suunnitelmassa.

Pääosa koulutuksesta toteutetaan käytännön harjoitteiden ja työtehtävien kautta lähiopetuksena oppilaitoksen tiloissa ja alueilla sekä työssäoppimisena yhteistyökumppanien työmailla.Koulutuksen sisältö määräytyy jokaiselle henkilökohtaisen osaamistason mukaisesti.

Rakennusalan perustutkinto
Jos olet aloittamassa alalla tai sinulla on vähäinen kokemus rakennusalan työtehtävistä, niin koulutus tulee keskittymään rakennusalan perustutkinnon sisältöön. Rakennusalan perustutkinto (180 osp) muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, 3 – 5 valinnaisesta osasta sekä yhteisistä tutkinnon osista. Rakennusalan perustutkinnon perusteissa on kerrottu tutkinnon osittain mm. kyseisen osan laajuus, osaamisvaatimukset, arviointikriteerit sekä ammattitaidon osoittamistapa. Voit tutustua tutkinnon perusteisiin alla olevan linkin kautta. Tutkinnon suorittaneen ammattinimike on talonrakentaja.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854762/
 
Talonrakennusalan ammattitutkinto
Jos sinulla on jo aiempaa kokemusta rakennusalan työtehtävistä ja/tai sinulla on rakennusalan perustutkinto suoritettuna ja osaamisesi on riittävällä tasolla, voidaan opiskelusi aloittaa ammattitutkintoon tähtäävänä. Yleisimmät ammattinimikkeet tutkinnon suorittaneella ovat kirvesmies ja muurari.

Talonrakennusalan ammattitutkinto (150 osp) muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osp).

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3855070/

Koulutukseen on JATKUVA HAKU ja kolme aloitusta vuoden 2023 aikana:

  • 30.1.2023, viimeinen haku 4.1.2023, haastattelupäivä 19.1.2023
  • 8.5.2023, viimeinen haku 17.4.2023, haastattelupäivä 27.4.2023
  • 11.9.2023. viimeinen haku 17.8.2023, haastattelupäivä 31.8.2023

 

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta numerossa 0295 020 702. Voit seurata koulutuspalvelujen valinnan etenemistä TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Haku

Hakulomake täytetään sähköisesti osoitteessa https://koulutukset.te-palvelut.fi. Koulutuksen numero on 709634. Perustele hakemuksesi hyvin, sen perusteella valitsemme sinut haastatteluun! Sovi koulutukseen hakeutumisesta ja sen päivittämisestä työllistymissuunnitelmaasi TE-toimiston/kuntakokeilun kanssa. Koulutuksesta tulee sopia työllistymissuunnitelmassa, jotta sinulle voidaan maksaa korotettua työttömyysetuutta koulutuksen aikana. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuutesi maksaja. Koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä (esim. työllistyminen)

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hae

Close Menu