Rakennusalan koulutus

Vastuuopettaja

Iivonen Tero
040 724 0316
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Teräs Marjo
040 722 2851
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Opinto-ohjaaja

Ranne Mia
0400 971 009
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Koulutuksen ensisijaisina tavoitteina on antaa perusvalmiudet rakennustyömaan vaihteleviin työtehtäviin ja työllistää rakennusalalle.
Koulutuksen läpi käynyt henkilö suoriutuu rakennustyömaan yleisistä tehtävistä osittain itsenäisesti ja osittain työryhmän jäsenenä, muiden ammattityöntekijöiden ohjauksessa.

Kohderyhmä

Alasta kiinnostuneet ja alalle soveltuvat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve. Koulutus ei vaadi aiempaa rakennusalan osaamista.
Koulutus soveltuu erityisesti fyysiseen työhön tottuneille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville henkilöille. Alalla toimiminen edellyttää kohtuullisen hyvää terveyttä ja riittävää suomen kielen taitoa. Henkilöllä tulee olla työelämävalmiudet ja kyky työskennellä niin itsenäisesti kuin osana työryhmää.

Sisältö

Koulutus alkaa neljän viikon aloitusjaksolla. Sisältö perustuu rakennusalan yleisimpiin työtehtäviin, joihin kuuluvat rakennus- ja kirvesmiehen sekä muurarin työt.
Aloitusjakson jälkeen on mahdollista suorittaa rakennusalan perustutkinnon osa/osia tai koko tutkinto.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti päiväopiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, työssäoppimista sekä ohjattua etä- ja verkko-opiskelua. Henkilökohtaistamiseen perustuvassa koulutuksessa hankitaan vain puuttuvaa osaamista eli aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan suunnitelmassa.

Pääosa koulutuksesta toteutetaan käytännön harjoitteiden ja työtehtävien kautta lähiopetuksena oppilaitoksen tiloissa ja alueilla sekä työssäoppimisena yhteistyökumppaneiden työmailla.

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksien aloitukset ovat 10.5., 30.8. ja 1.12.2021.

Katso video rakennusalasta: https://youtu.be/pa-M9gzPKyc

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta numerossa 0295 020 702. Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Haku

Hakulomake täytetään sähköisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi. Koulutuksen numero on 695907. Täytä hakemus huolellisesti, sen perusteella sinut valitaan haastatteluun! Seuraa valintojen etenemistä Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelusta voit käydä tarkistamassa esim. mahdollisen valintahaastattelun ajan ja paikan. Kurssihakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hae