Rakennusalan perustutkinto, tutkinnon osia

Ajankohta

14.03.2022 —

Haku päättyy

21.02.2022

Vastuuopettaja

Iivonen Tero
040 724 0316
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Teräs Marjo
040 722 2851
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Opinto-ohjaaja

Ranne Mia
0400 971 009
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Koulutus antaa valmiudet suorittaa Rakennusalan perustutkinnon (talonrakennuksen osaamisala). Koulutus antaa laaja-alaiset perusvalmiudet rakennusalan vaihteleviin työtehtäviin. Koulutuksen suorittanut selviytyy rakennustyömaan yleisistä tehtävistä osittain itsenäisesti ja osittain työryhmässä muiden ammattityöntekijöiden ohjauksessa. Koulutuksesta on tavoitteena siirtyä oppisopimukselle vuoden jälkeen, ja suorittaa puuttuvat tutkinnon osat työelämässä.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti päiväopiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, työssäoppimista sekä ohjattua etä- ja verkko-opiskelua. Henkilökohtaistamiseen perustuvassa koulutuksessa hankitaan vain puuttuvaa osaamista eli aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan suunnitelmassa.

Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n mukaan, mutta on enintään 12 kk työvoimakoulutuksena. Tämän jälkeen perustutkinnon suorittamista voi mahdollisesti jatkaa muulla rahoituksella esim. oppisopimuskoulutuksena tai opintotuella. Perustutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin noin 1,5 - 2 vuotta.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti päiväopiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, työssäoppimista sekä ohjattua etä- ja verkko-opiskelua. Henkilökohtaistamiseen perustuvassa koulutuksessa hankitaan vain puuttuvaa osaamista eli aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan suunnitelmassa.

Pääosa koulutuksesta toteutetaan käytännön harjoitteiden ja työtehtävien kautta lähiopetuksena oppilaitoksen tiloissa ja alueilla sekä työssäoppimisena yhteistyökumppaneiden työmailla.

Kohderyhmä

Työttömät tai työttömyysuhan alaiset, rakennusalalle soveltuvat ja alasta kiinnostuneet henkilöt, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve. Aikaisemmat suoritetut rakennusalan opinnot ja/tai alan työkokemus katsotaan eduksi.

Koulutus soveltuu erityisesti fyysiseen työhön tottuneille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville henkilöille. Alalla toimiminen edellyttää kohtuullisen kohtuullisen hyvää terveyttä ja riittävää suomen kielen taitoa. Henkilöllä tulee olla työelämävalmiudet ja kyky työskennellä niin itsenäisesti kuin osana työryhmää.

Sisältö

Rakennusalan perustutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, 3 – 5 valinnaisesta osasta sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Pakolliset osat 70 osp:

  • Rakennustyömaalla toimiminen
  • Perustusvaiheen työt
  • Runkovaiheen työt

Valinnaiset osat 75 osp:

  • Sisävalmistusvaiheen työt, Ulkoverhoustyöt, Kattotyöt, Muuraus, Laatoitus, Raudoitus ja betonointi, Muottityöt, Korjausrakentaminen, Purkutyöt, Telinerakentaminen, Ovi- ja ikkunatyöt.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:

  • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Rakennusalan perustutkinnon perusteissa on kerrottu tutkinnon osittain mm. kyseisen osan laajuus, osaamisvaatimukset, arviointikriteerit sekä ammattitaidon osoittamistapa. Voit tutustua tutkinnon perusteisiin alla olevan linkin kautta  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6902593/reformi/tutkinnonosat

Katso video rakennusalasta: https://youtu.be/pa-M9gzPKyc

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta numerossa 0295 020 702. Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Haku

Haku päättyy 21.2.2022. Täytä hakemus huolellisesti, sen perusteella sinut valitaan haastatteluun! Kerro motivaatiostasi, eli miksi hakeudut juuri tähän koulutukseen. Hakulomake täytetään sähköisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi, koulutuksen numero on 702582. Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutukseen hakeutuminen on sitovaa ja hakemuksen voi peruuttaa ainoastaan pätevällä syyllä (esim. työllistyminen).

Hinta

Koulutus on työvoimapoliittista ja opiskelijalle maksutonta.

Hae