Rakennusalan perustutkinto

Vastuuopettaja

Iivonen Tero
040 724 0316
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Teräs Marjo
040 722 2851
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Opinto-ohjaaja

Ranne Mia
0400 971 009
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Koulutus valmistaa rakennusalan perustutkintoon (talonrakennuksen osaamisala). Tutkinto antaa laaja-alaiset perusvalmiudet rakennusalan vaihteleviin työtehtäviin. Koulutuksen suorittanut selviytyy rakennustyömaan yleisistä tehtävistä osittain itsenäisesti ja osittain työryhmässä muiden ammattityöntekijöiden ohjauksessa. Koulutuksen tavoitteena on tutkinnon suorittaminen ja työllistyä rakennusalalle.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti päiväopiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, työssäoppimista sekä ohjattua etä- ja verkko-opiskelua. Henkilökohtaistamiseen perustuvassa koulutuksessa hankitaan vain puuttuvaa osaamista eli aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan suunnitelmassa.
Tutkinnon suorittamispolku ja -aika ovat yksilöllisiä ja keskimääräisesti koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Pääosa koulutuksesta toteutetaan käytännön harjoitteiden ja työtehtävien kautta lähiopetuksena oppilaitoksen tiloissa ja alueilla sekä työssäoppimisena yhteistyökumppaneiden työmailla.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu rakennusalalle soveltuville ja alasta kiinnostuneille henkilöille, joilla ei ole aiempaa alan koulutusta tai on vähän rakennusalan työkokemusta. Koulutus sopii hyvin myös ammatinvaihtajille.
Aikaisemmat rakennusalalle ohjaavat koulutukset, suoritetut rakennusalan opinnot ja/tai alan työkokemus katsotaan eduksi.

Koulutus soveltuu erityisesti fyysiseen työhön tottuneille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville henkilöille. Alalla toimiminen edellyttää kohtuullisen hyvää terveyttä ja riittävää suomen kielen taitoa. Henkilöllä tulee olla työelämävalmiudet ja kyky työskennellä niin itsenäisesti kuin osana työryhmää.

Koulutus oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea, Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea sekä 25 vuotta täyttäneet työttömät voivat kysyä TE-toimistosta myös mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella.

Sisältö

Rakennusalan perustutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, valinnaisista osista sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Pakolliset osat 70 osp:

  • Rakennustyömaalla toimiminen
  • Perustusvaiheen työt
  • Runkovaiheen työt

Valinnaiset osat 75 osp:

  • Sisävalmistusvaiheen työt, ulkoverhoustyöt, kattotyöt, muuraus, laatoitus, raudoitus ja betonointi, muottityöt, korjausrakentaminen, telinerakentaminen, ovi- ja ikkunatyöt.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:

  • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Rakennusalan perustutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/6902593

Katso video rakennusalasta: https://youtu.be/pa-M9gzPKyc

Toteutus

Omaehtoinen koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Opiskelun ollessa päätoimista, on opiskelija oikeutettu hakemaan Kelan opintotukea tai työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea. 25-vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tiedustella TE-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella. HUOM! TE-toimistoon on oltava yhteydessä ennen koulutuksen alkua. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Haku

Jatkuva haku. Koulutuksen alkamisajankohta 1.12.2021. Koulutukseen hakijat haastatellaan ennen koulutuksen alkamista.

Hinta

Maksuton. Koulutukseen kuuluu ilmainen lounas (ei 9 € kulukorvauksen saajille).

Hae