Talotekniikan erikoisammattitutkinto, rakennuspeltiseppämestari

Vastuuopettaja

Aho Jorma
040 588 7075
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Jaakonmäki Katariina
040 583 4005
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa talotekniikan erikoisammattitutkinto – Talotekniikkaurakoinnin osaamisalalla.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilölle, joka toimii rakennuspeltiasennusurakan tai teknisten eristeiden asennusurakan käytännön järjestämiseen liittyvissä tehtävissä ja vastaa työn toteutuksesta sekä mahdollisesti muiden työryhmän jäsenten ohjaamisesta. Tutkinnon suorittanut vastaa asennustyön läpiviennistä asetettujen aikataulu- ja kustannustavoitteiden sekä laatuvaatimusten mukaisesti. Lisäksi hän luo edellytykset työn turvalliselle toteutukselle, huolehtii työympäristöön liittyvien järjestelyjen valmistelusta ja työn kannalta tarpeellisten materiaalivirtojen ohjaamisesta tavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Talotekniikkaurakoinnin osaamisala, laajuus 180 osaamispistettä

Rakennuspeltiseppämestari (EAT), pakolliset tutkinnon osat, 120 osp

  • Taloteknisen asennustyön laadun varmistaminen ja työryhmän ohjaaminen, 60 osp
  • Taloteknisen asennustyön talouden hallinta, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

  • Teknisen eristysurakan käytännön järjestäminen, 60 osp
  • Rakennuspeltiurakan käytännön järjestäminen, 60 osp

Toteutus

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on alan työpaikka. Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma) mukaisesti.

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hae