Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Ajankohta

11.10.2022 — 11.10.2024

Haku päättyy

12.09.2022

Vastuuopettaja

Riippi Jussi
040 714 1898
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Uutela Kirsi
040 714 1896
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Opinto-ohjaaja

Snellman Miikka
040 530 6430
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Sähköala tarvitsee jatkuvasti uusia osaajia ja alan työpaikkoja on runsaasti tarjolla. Tutkinnon suorittanut osaa lukea sähkö- ja automaatioalan suunnitteludokumentteja ja tehdä asennuksia asennusympäristön vaatimusten mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi työllistyä kiinteistöjen ja teollisuuden asennus-, korjaus- ja käyttöönottotöihin, uudis- ja korjausrakennustyömaille, teollisuus- ja energialaitoksiin, asennus- ja huoltoliikkeisiin. Lisäopintojen ja työkokemuksen jälkeen on mahdollista ryhtyä myös itsenäiseksi yrittäjäksi.
Koulutuksen alussa on yhden kuukauden mittainen soveltuvuus jakso ajalla 11.10.2022-11.11.2022. Koulutus jatkuu, mikäli opinnot ovat edenneet hyvin ja ala on soveltuva opiskelijalle.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat motivoituneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve.
Koulutus sopii huolellisille, vastuuntuntoisille ja motivoituneille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sähkötekniikasta ja haluavat hyvän pohjan sähkötekniikan perusteisiin sekä työskentelyyn sähkötekniikan parissa.
Kielitaitotasovaatimuksena on suomen kielessä B 1.2. (Sujuva peruskielitaito. Opiskelija kykenee kielelliseen vuorovaikutukseen sekä ymmärtää ja tuottaa kirjoitettua tekstiä).

Sisältö

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6810751/reformi/rakenne

Koulutus sisältää seuraavat tutkintonimikkeet:

Kaikille yhteinen pakollinen tutkinnon osa (75 osp)
Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp

Sähköasentaja, pakollinen tukinnon osa
Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp

Automaatioasentaja, pakollinen tukinnon osa
Kappaletavara-automaatioasennukset, 45 osp
Prosessiautomaatioasennukset, 45 osp
Rakennusautomaatioasennukset, 45 osp

Lähiopetuksessa valittavat valinnaiset tutkinnon osat (75 osp):
Sähköasentaja
Kappaletavara-automaatioasennukset, 45 osp
Rakennusautomaatioasennukset, 45 osp
Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset, 25 osp
Sähkökäyttöjen asennukset, 25 osp

Automaatioasentaja
Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp
Kappaletavara-automaatioasennukset, 45 osp
Rakennusautomaatioasennukset, 45 osp
Sähkökäyttöjen asennukset, 25 osp
Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset, 25 osp

Lisäksi yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää sekä lähiopetusta, ohjattua etä- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista.

Koulutuksen loma-ajoista kerrotaan haastattelussa.

Koulutuksen alussa on yhden kuukauden mittainen soveltuvuusjakso ajalla 11.10.2022-11.11.2022, josta koulutuksen loppuun jatkavat alalle soveltuvimmat opiskelijat.

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta numerossa 0295 020 702. Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 11-13, 20240 Turku

Haku

Haku päättyy 12.9.2022. Koulutukseen haetaan TE-palveluiden kautta ja hakulomake täytetään sähköisesti. Koulutuksen numero on 706786. Hakemus on sitova eikä sitä voi peruuttaa ilman pätevää syytä. Täytäthän hakemuksesi huolellisesti. Kerro motivaatiostasi ja miksi hakeudut juuri tähän koulutukseen. Sovi koulutukseen hakeutumisesta ja sen päivittämisestä työllistymissuunnitelmaasi TE-toimiston/kuntakokeilun kanssa. Koulutuksesta tulee sopia työllistymissuunnitelmassa, jotta sinulle voidaan maksaa korotettua työttömyysetuutta koulutuksen aikana. Korotusosan maksamisesta päättää etuuden maksaja (Kela tai työttömyyskassa). Voit jättää omalle yhteyshenkilöllesi yhteydenottopyynnön Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Lisätietoja työvoimakoulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hae