Sähköasentajan ammattitutkinto, oppisopimus

Pääkouluttaja

Kivimäki Kari
040 714 1873
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Uutela Kirsi
040 714 1896
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Tutkinnon suorittanut tekee kiinteistöjen ja valitsemiensa osien esim. viestintä- ja tietoverkkojärjestelmien, tilaturvallisuusjärjestelmien ja kuva- ja äänijärjestelmien sähkö- ja laiteasennuksia ottaen huomioon työnaikaisen työ- ja sähköturvallisuuden. Hän tarkastaa työnsä niin, että sähköasennuksen lopputulos on turvallinen ja tarkoituksenmukainen loppukäyttäjälle. Hän osaa edetä työssään projektiaikataulun mukaan ottaen huomioon muut ammattiryhmät. Hänellä on koulutuksen yhteydessä mahdollisuus suorittaa Sähköturvallisuustutkinto (ST2).

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sähköalan erilaisissa asennus-, kunnostus- ja muutostöissä mm. sähköasennusliikkeissä tai itsenäisinä yrittäjinä.

Kohderyhmä

Sähköalalla toimivat tai alasta kiinnostuneet henkilöt.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

 • Turvallisuus ja riskien hallinta
 • Kiinteistöjen sähköasennukset

Valinnaiset osat, joista valitaan kolme

 • Viestintä- ja televerkkojärjestelmät
 • Tilaturvallisuusjärjestelmät
 • Paloturvallisuusjärjestelmät
 • Kuva- ja äänijärjestelmät
 • Rakennusautomaatiojärjestelmät
 • Sähkömoottokäytöt
 • Kappaletavara- ja prosessiautomaatio
 • Ohjelmoitavat logiikat
 • Ups-jakelujärjestelmät ja varavoimajärjestelmät
 • Laivojen konejärjestelmät
 • Laivojen kansijärjestelmät
 • Laivojen sisutusjärjestelmät

Toteutus

Oppisopimuskoulutus

Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma) mukaisesti. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on alan työpaikka.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Hae