Suomen kieltä siivousalalle

Ajankohta

27.01.2020 — 18.06.2020

Haku päättyy

27.01.2020

Pääkouluttaja

Jalonen Eija
040 844 9118
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Jelkänen Sanna
040 593 5771
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Koulutuksessa opiskelija kehittää siivousalan työssä ja koulutuksessa vaadittavaa kielitaitoa ja alan ammatillisia valmiuksia. Tavoitteena on oppia siivousalan töissä ja koulutuksissa käytettävää suomen kieltä.

Koulutuksessa opiskellaan alan ammattisanastoa. Koulutuksessa keskitytään puhumiseen ja puheen ymmärtämiseen sekä alan kirjallisten ja suullisten ohjeiden sekä määräysten ymmärtämiseen.

Koulutukseen sisältyy noin 2 kuukautta työssäoppimista siivousalan työtehtävissä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kotoutumiskoulutuksen suorittaneille maahanmuuttajille, jotka ovat hakeutumassa siivousalan työhön tai ammatilliseen koulutukseen Suomessa. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti kotoutumisen piirissä olevat Varsinais-Suomen TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaat, mutta myös pidempään asuneet maahanmuuttajat voivat hakea ja tulla valituksi koulutukseen.

Sisältö

  • ammatillinen suomen kieli
  • ammatilliset perusvalmiudet
  • työelämävalmiudet
  • työharjoittelu/työssäoppiminen
  • työturvallisuus

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus (tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve). Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta puh. 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Koulutus toteutetaan Turun AKK:n toimipisteissä: Artukaistentie 13 ja Kärsämäentie 11.

Haku

Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta. Haettaessa Internetin kautta (www.te-palvelut.fi), koulutuksen numero on 688700.

Hinta

Koulutus on maksutonta työvoimakoulutusta.

Hae