Talonrakennusalan ammattitutkinto

Vastuuopettaja

Iivonen Tero
040 724 0316
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Teräs Marjo
040 722 2851
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Opinto-ohjaaja

Ranne Mia
0400 971 009
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö suoriutuu työtehtävistä ammattityöntekijän joutuisuudella, huomioiden työlle asetetut laadulliset ja taloudelliset kriteerit. Hän kykenee toimimaan rakennustyömaalla asiakkaiden vaatimukset ja työmarkkinoiden pelisäännöt huomioiden sekä hoitaa ammattialansa tehtävät itsenäisesti muuttuvissakin toimintaympäristöissä. Hän kykenee myös opastamaan ja valvomaan muiden suorittamia tehtäviä. Koulutuksen tavoitteena on koko tutkinnon suorittaminen ja työllistyminen rakennusalalle.

Koulutus toteutetaan pääosin päivätoteutuksena, painottuen koulutussopimuksella suoritettavaan työssäoppimiseen rakennusalan yrityksen työmaalla/työmailla. Koulutukseen sisältyy myös henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti lähiopetusta sekä ohjattua etä- ja verkko-opiskelua. Olemme huomioineet toiminnassamme tarkasti terveys- ja turvallisuusnäkökulmat sekä viranomaisten ohjeet.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu alalle soveltuville henkilöille. Hakijalla tulee olla suoritettuna rakennusalan perustutkinto ja muutaman vuoden työkokemus alan työtehtävistä tai hänellä on vastaavat tiedot ja taidot hankittuna työelämästä sekä riittävästi työkokemusta.

Koulutus soveltuu erityisesti fyysiseen työhön tottuneille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville henkilöille. Alalla toimiminen edellyttää kohtuullisen hyvää terveyttä ja riittävää suomen kielen taitoa. Henkilöllä tulee olla työelämävalmiudet ja kyky työskennellä niin itsenäisesti kuin osana työryhmää.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Henkilökohtaistamiseen perustuvassa koulutuksessa hankitaan vain puuttuvaa osaamista eli aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan suunnitelmassa.

Aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa mahdollisesti koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamispolku ja -aika ovat yksilöllisiä. Koko tutkinnon suorittaminen kestää noin 12 kk.

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen alkamisajankohdat 10.5., 30.8., 25.10. ja 1.12.

Talonrakennusalan ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta osasta, yhteensä 150 osp.

Pakollinen tutkinnon osa:

Talouden, työn ja työympäristön hallinta 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

valitaan kolme osaa, yhteensä 120 osp

Talonrakennusalan ammattitutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855070/reformi/tiedot

Toteutus

Omaehtoinen koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Opiskelun ollessa päätoimista, on opiskelija oikeutettu hakemaan Kelan opintotukea tai työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea. 25-vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tiedustella TE-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella. HUOM! TE-toimistoon on oltava yhteydessä ennen koulutuksen alkua. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Hakijat haastatellaan ennen koulutuksen alkamista.

Hinta

Maksuton.

Hae