Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti

Ajankohta

01.09.2021 — 01.09.2023

Haku päättyy

15.08.2021

Vastuuopettaja

Lehtonen Jari

Koulutusassistentti

Stanley Tarja

Hae

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on teknisen suunnittelun perustutkinnon suorittaminen.
Teknisen suunnittelun perustutkinnon suorittanut suunnitteluassistentti
· • kokoaa ja välittää tietoa suunnitteluprojektin toteuttamiseksi
• hyödyntää ja tuottaa tietomalleja sekä suunnitelma-asiakirjoja
• voi toimia visualisointiin tai 3D-mallinnukseen ja -tulostusosaamiseen liittyvissä tehtävissä
• työskentelee asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, myös globaalissa toimintaympäristössä erilaisissa tiimeissä.
• Suunnitteluassistentti voi sijoittua yritysten, kuntien tai valtiohallinnon palvelukseen suunnitteluprojekteissa avustaviin ja tukeviin työtehtäviin

Koulutukseen sisältyy myös em. ammatillisia osia tukevaa työssäoppimista. Koulutuksen alussa tehdään jokaiselle henkilökohtainen suunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiempi koulutus ja osaaminen. Tutkinnon laajuus on 180 osp.
Koulutus soveltuu myös osin monimuoto-opiskeluna suoritettavaksi.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu alasta kiinnostuneille, aiempaa alan työkokemusta tai koulutusta ei vaadita.

Sisältö

Ammatillisen tutkinnon pakollinen osa:

  • Suunnitteluprojektissa toimiminen, 45 osp

Toimialakohtainen valinnainen tutkinnon osa:

  • Teollisuuden suunnittelussa toimiminen, 45 osp
  • Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Tilasuunnittelussa toimiminen, 15 osp
  • 3D-mallin muodostaminen ja tulostaminen, 15 osp
  • Virtuaalitodellisuuksien ja visualisointien tekeminen, 15 osp
  • Teräsrakentamisen suunnittelussa toimiminen, 15 osp

Toimialakohtainen valinnainen tutkinnon osa suoritetaan alan työtehtävissä.

Yhteiset tutkinnon osat, yhteensä 35 osp

  • viestintä- ja vuorovaikutustaidot, vähintään 11 osp
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, vähintään 6 osp
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, vähintään 9 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteet

Toteutus

Omaehtoinen koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Opiskelun ollessa päätoimista, on opiskelija oikeutettu hakemaan Kelan opintotukea tai työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea. 25-vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tiedustella TE-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella. HUOM! TE-toimistoon on oltava yhteydessä ennen koulutuksen alkua. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Haku

Hakuajan päättymisen jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse kutsu valintahaastatteluun.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hae