Teknisen suunnittelun perustutkinto, verkossa

Ajankohta

05.09.2022 — 31.05.2024

Haku päättyy

03.06.2022

Vastuuopettaja

Lehtonen Jari
040 672 9130
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Teräs Marjo
040 722 2851
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Opinto-ohjaaja

Snellman Miikka
040 530 6430
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Tutkintonimike: suunnitteluassistentti (epävirallinen nimike; tekninen piirtäjä tai 3D-mallintaja).

Suunnitteluassistentin tyypillisiä tehtäviä ovat 2D- ja 3D-mallien parissa työskentely, niiden luominen ja muokkaaminen sekä virtuaalisten esitysten tuottaminen. Toisinaan työnkuvaan sisältyy käyttö- ja huolto-ohjeiden laatimista sekä prosessi- ja layout-suunnitelmien tekemistä. Työ voi pitää sisällään 3D-tulostamista ja tulosteiden jälkikäsittelyä.

Suunnitteluassistentit työskentelevät mm. teollisuuden tuotantolaitoksissa, arkkitehti-, suunnittelu- ja insinööritoimistoissa sekä kaupunkien teknisissä virastoissa.

Kohderyhmä

Oletko kiinnostunut rakennus- tai sisustussuunnittelun parissa työskentelystä?
Kiinnostaako sinua mekaaniset laitteet ja niiden osien mallintaminen?
Oletko kenties kiinnostunut 3D-tulostamisesta?
Pidätkö siististä sisätyöstä?
Oletko ajatellut jossain vaiheessa insinööri- tai arkkitehtiopintoja, mutta haluat ensin tutustua alaan paremmin?
Jos vastasit johonkin kohtaan kyllä, niin teknisen suunnittelun perustutkinto voisi siinä tapauksessa olla juuri sinun vaihtoehtosi.

Opiskelijaksi soveltuminen

Opiskelukieli on suomi ja koulutus sisältää paljon teknistä suomen kielen sanastoa, siksi hakijan kielitaito tulisi olla vähintään B1.1.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Suunnitteluprosessissa toimiminen (45 osp)
 • Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen (45 osp)
 • Tilasuunnittelussa toimiminen (15 osp)
 • 3D-mallin muodostaminen ja tulostaminen (15 osp)
 • Virtuaalitodellisuuksien ja visualisointien tekeminen (15 osp)
 • Korjausrakentaminen suunnittelussa toimiminen (15 osp)

tai

 • Teollisuuden suunnittelussa toimiminen (45 osp)
 • Tilasuunnittelussa toimiminen (15 osp)
 • 3D-mallin muodostaminen ja tulostaminen (15 osp)
 • Virtuaalitodellisuuksien ja visualisointien tekeminen (15 osp)
 • Teräsrakentamisen suunnittelussa toimiminen (15 osp)

Voit myös suorittaa muita yksittäisiä tutkinnonosia (HOKS).

Lisää tietoa löydät täältä: ePerusteet (opintopolku.fi)

HUOM!!! Osa koulutuksessa käytettävissä ohjelmista toimii vain Windows-ympäristössä.

Laitevaatimukset löydät täältä: Kuinka valita paras tietokone SOLIDWORKS-käyttöön

VIDEO: Jaana työllistyi avustavaksi suunnitelijaksi koulutuksen kautta, katso videolta Jaanan haastattelu.

Toteutus

Verkkokoulutus

Koulutus toteutetaan verkossa esimerkiksi Microsoft Teams, Google Meets, Zoom tai vastaavalla sovelluksella. Osallistujalla oltava käytössään tietokone (ja laturi), kuulokkeet, mikrofoni, webkamera sekä laadukas internet-yhteys. Koulutuksesta riippuen kamera on pidettävä päällä koko koulutuksen ajan. Osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautumisessa annettuun sähköpostiin. Henkilöllisyys on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilötodistuksella.

Haku

Haku päättyy 3.6.22

Hinta

Maksuton

Esitehtävä

Hakijoille lähetetään verkkoesitehtävä, jonka kesto n. 30 min. Koulutukseen hakeutumiseen sisältyy myös alkuhaastattelu, joka toteutetaan Teams-yhteydellä 13. – 17.6.2022.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 23.6.2022 mennessä.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnassa käytetään 100 pisteen arviointiskaalaa. Arviointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen: työelämäntaidot, opiskeluvalmiudet ja motivaatio.

Lähetäthän peruskoulun jälkeiset todistukset ja mahdolliset työtodistukset opiskelijavalinnan arviointiskaalautumista varten vastuuopettaja Jari Lehtoselle: jari.lehtonen@turunakk.fi

Koulutusajan rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Opiskelun ollessa päätoimista, on opiskelija oikeutettu hakemaan Kelan opintotukea tai työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea.
25-vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tiedustella TE-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella. HUOM! TE-toimistoon on oltava yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Oppisopimus

Koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan oppisopimuskoulutuksella, jolloin edellytyksenä on alan työpaikka. Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma) mukaisesti.
Oppisopimuskoulutukseen liittyvää lisätietoa löydät oppilaitoksemme sivuilta:

Oppisopimuskoulutus

Hae