Skip to main content

Tuotantotekniikan ammattitutkinto, levy- ja hitsaustekniikka

Vastuuopettaja

Rebane Juri
0400 823 207
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Teräs Marjo
040 722 2851
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Tavoitteena on syventää teollisuuden hitsaustöissä tarvittavaa osaamista ja suorittaa tuotantotekniikan ammattitutkinto tai tutkinnon osia levy- ja hitsaustekniikan osaamisalalta. Koulutuksessa syvennät osaamista valitsemallasi osa-alueella, ks. sisältö alta.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on alan työpaikka sekä työkokemusta hitsausalan työtehtävissä tai kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon suorittaneet, joilla on alalle soveltuvaa työkokemusta tai vaadittua osaamista.

Sisältö

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp)

Tutkinnon kaikille pakollinen osa

 • Pienahitsaus kahdella prosessilla, 20 osp

Tutkinnon valinnaiset osat

Valinnaiset osat yksi, 70 osp

 • Tuotantotekninen toiminta ja valmistuksen suunnittelu (30 osp)
 • Levyjen CNC-tekniikka (40 osp)
 • Laivanrakennustyöt (40 osp)
 • Levy- ja puikkohitsaus (70 osp)

Valinnaiset osat kaksi, 30-60 osp

 • Levyhitsaus (20 osp)
 • Ohutlevytuotteiden valmistustyöt (30 osp)
 • Teräsrakenteiden valmistustyöt (30 osp)
 • Pienahitsaus yhdellä prosessilla (10 osp)
 • Putkihitsaus (30 osp)

Valinnaiset osat kolme, 0-30 osp

 • Teollisuuden hankintatoimi (30 osp)
 • Robotiikan hyödyntäminen tuotannossa (30 osp)
 • Tuotantoteknisen projektin ja sen riskien hallinta (30 osp)
 • Työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työympäristön suojelun   kehittäminen tuotantoteollisuudessa (30 osp)

Toteutus

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on alan työpaikka. Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma) mukaisesti. TE-toimisto voi myöntää oppisopimukseen palkkatukea työnantajalle. Kannattaa kysyä tästä mahdollisuudesta TE-toimistosta, kun kyse on työttömästä työnhakijasta.

Hinta

Maksuton

Hae

Close Menu