Turvallisuusalan ammattitutkinto, omaehtoinen koulutus

Pääkouluttaja

Laulajainen Juhani
040 728 4331
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Angeltie Selina
040 553 2405
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinto.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu turvallisuusalasta kiinnostuneille, alalle soveltuville ja nuhteettoman taustan omaaville täysi-ikäisille henkilöille. Olet täsmällinen, motivoitunut ja sitoutunut suorittamaan tutkinnon loppuun.
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää opiskelijaksi hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon pakollisen osan Vartijan koulutuksen (korttikoulutukset). Valituilta edellytetään myös sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Sisältö

Tutkinnon pakolliset osat 50 osp

 • vartijan koulutus 25 osp (huom. osa tulee olla suoritettu ennen koulutuksen aloittamista)
 • pelastustoiminta 25 osp

Tutkinnon valinnaiset osat 100 osp

 • toiminta eri vartiointimuodoissa 25 osp
 • teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp
 • tilannehallinta 25 osp
 • järjestyksenvalvonta 25 osp
 • kaupan turvallisuustoiminta 25 osp
 • turvatarkastus 25 osp
 • henkilösuojaus 25 osp
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta 50 osp
 • sammutus- ja pelastustoiminta 50 osp
 • turvallisuusalan esimiestoiminta 25 osp
 • arvokuljetustoiminta 25 osp

Tutkinto on suoritettu, kun tutkinnon osista 150 osp on suoritettu hyväksytysti.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Opiskelun ollessa päätoimista, on opiskelija oikeutettu hakemaan Kelan opintotukea. 25-vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tiedustella TE-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella tai työmarkkinatuella. HUOM! TE-toimistoon on oltava yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Paikka

Artukaistentie 11, 20240 Turku

Hinta

200 €

Hae