Turvallisuusalan ammattitutkinto

Ajankohta

06.09.2021 — 03.06.2022

Haku päättyy

18.08.2021

Vastuuopettaja

Myllymaa Ilkka

Hae

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinto.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu turvallisuusalasta kiinnostuneille, alalle soveltuville ja nuhteettoman taustan omaaville täysi-ikäisille henkilöille. Olet täsmällinen, motivoitunut ja sitoutunut suorittamaan tutkinnon loppuun.
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää opiskelijaksi hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon pakollisen osan Vartijan koulutuksen (korttikoulutukset). Valituilta edellytetään myös sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Sisältö

Tutkinnon pakolliset osat 50 osp

 • vartijan koulutus 25 osp (huom. osa tulee olla suoritettu ennen koulutuksen aloittamista)
 • pelastustoiminta 25 osp

Tutkinnon valinnaiset osat 100 osp

 • toiminta eri vartiointimuodoissa 25 osp
 • teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp
 • tilannehallinta 25 osp
 • järjestyksenvalvonta 25 osp
 • kaupan turvallisuustoiminta 25 osp
 • turvatarkastus 25 osp
 • henkilösuojaus 25 osp
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta 50 osp
 • sammutus- ja pelastustoiminta 50 osp
 • turvallisuusalan esimiestoiminta 25 osp
 • arvokuljetustoiminta 25 osp

Tutkinto on suoritettu, kun tutkinnon osista 150 osp on suoritettu hyväksytysti.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Opiskelun ollessa päätoimista, on opiskelija oikeutettu hakemaan Kelan opintotukea tai työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea. 25-vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tiedustella TE-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella. HUOM! TE-toimistoon on oltava yhteydessä ennen koulutuksen alkua. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 11, 20240 Turku

Hinta

200 €

Hae