Turvallisuusalan ammattitutkinto, vartija

Ajankohta

06.09.2021 — 03.06.2022

Haku päättyy

18.08.2021

Vastuuopettaja

Myllymaa Ilkka
0400 452 326
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Stanley Tarja
040 714 1893
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Opinto-ohjaaja

Haapoja Hannele
040 192 6655
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinto ja sitä kautta työllistyä turvallisuusalan yrityksiin.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat motivoituneet vartijan työhön soveltuvat, fyysisesti hyvässä kunnossa olevat ja nuhteettoman taustan omaavat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve ja jotka soveltuvat koulutukseen ja turvallisuusalan ammateissa toimimiseen.
Koulutukseen valitulta edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää opiskelijaksi hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys. Hakijalle on eduksi häiriötön maksutausta.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

  • Vartijan koulutus
  • Pelastustoiminta

Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan neljä

  • Toiminta eri vartiointimuodoissa
  • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
  • Tilannehallinta
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta (vastaa 2 osaa)
  • Järjestyksenvalvonta

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua sekä työssäoppimista

Muut opintokokonaisuudet

  • Aikuisopiskeluun orientointi ja lähtötason arviointi, työnhakuvalmennus
  • Turvallisuusalaan tutustuminen, asiakaspalvelu
  • Liikunta ja terveyskasvatus

Turvallisuusalan ammattitutkinto toteutetaan työvoimakoulutuksena, johon liittyy keskeisesti työpaikoilla tapahtuva oppiminen. Teoriaopetus järjestetään Turun AKK:n tiloissa Artukaistentie, Turku.

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta numerossa 0295 020 702. Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 11, 20240 Turku

Haku

Haku päättyy 18.8.2021. Koulutukseen haetaan sähköisesti TE-toimiston sivujen kautta. Alla oleva "Hae" -linkkin ohjautuu TE-toimiston sivuille. Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa. Esivalinnan läpäisseet kutsutaan valintahaastatteluun. Koulutukseen hakeneille suosittelemma valintojen etenemisen seuraamista TE-palveluiden sähköisen Oma asioinnin kautta hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijoita on aina enemmän kuin opiskelupaikkoja, joten täytä hakemus huolellisesti. Perustele hakemukseesi miksi sopisit vartijaksi ja mikä sinua kiinnostaa vartijan työssä.

Hae