Turvallisuusalan ammattitutkinto, vartija

Ajankohta

07.10.2019 — 08.07.2020

Haku päättyy

09.09.2019

Vastuuopettaja

Syrjaläinen Altti
040 553 0711
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Stanley Tarja
040 714 1893
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinto ja sitä kautta työllistyä turvallisuusalan yrityksiin.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat motivoituneet vartijan työhön soveltuvat, fyysisesti hyvässä kunnossa olevat ja nuhteettoman taustan omaavat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, jotka soveltuvat koulutukseen ja turvallisuusalan ammateissa toimimiseen.
Koulutukseen valitulta edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää opiskelijaksi hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys. Hakijalle on eduksi häiriötön maksutausta.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

  • Vartijan koulutus
  • Pelastustoiminta

Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan neljä

  • Toiminta eri vartiointimuodoissa
  • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
  • Tilannehallinta
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta (vastaa 2 osaa)
  • Järjestyksenvalvonta

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua sekä työssäoppimista

Muut opintokokonaisuudet

  • Aikuisopiskeluun orientointi ja lähtötason arviointi, työnhakuvalmennus
  • Turvallisuusalaan tutustuminen, asiakaspalvelu
  • Liikunta ja terveyskasvatus

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus (tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve). Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta puh. 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 11, 20240 Turku

Hae