Turvallisuusalan ammattitutkinto, vartija

Ajankohta

09.09.2020 — 15.06.2021

Haku päättyy

31.08.2020

Vastuuopettaja

Myllymaa Ilkka
0400 452 326
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Stanley Tarja
040 714 1893
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinto ja sitä kautta työllistyä turvallisuusalan yrityksiin.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat motivoituneet vartijan työhön soveltuvat, fyysisesti hyvässä kunnossa olevat ja nuhteettoman taustan omaavat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve ja jotka soveltuvat koulutukseen ja turvallisuusalan ammateissa toimimiseen.
Koulutukseen valitulta edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää opiskelijaksi hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys. Hakijalle on eduksi häiriötön maksutausta.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

  • Vartijan koulutus
  • Pelastustoiminta

Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan neljä

  • Toiminta eri vartiointimuodoissa
  • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
  • Tilannehallinta
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta (vastaa 2 osaa)
  • Järjestyksenvalvonta

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua sekä työssäoppimista

Muut opintokokonaisuudet

  • Aikuisopiskeluun orientointi ja lähtötason arviointi, työnhakuvalmennus
  • Turvallisuusalaan tutustuminen, asiakaspalvelu
  • Liikunta ja terveyskasvatus

Turvallisuusalan ammattitutkinto toteutetaan työvoimakoulutuksena, johon liittyy keskeisesti työpaikoilla tapahtuva oppiminen. Teoriaopetus järjestetään Turun AKK:n tiloissa Artukaistentie, Turku.

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus (tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve). Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta puh. 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 11, 20240 Turku

Haku

Haku päättyy 31.8.2020. Koulutukseen haetaan sähköisesti TE-toimiston sivujen kautta. Alla oleva "Hae" -linkkin ohjautuu TE-toimiston sivuille. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa. Esivalinnan läpäisseet kutsutaan valintahaastatteluun, joka pidetään 3.-4.9.2020. Koulutukseen hakeneille suosittelemma valintojen etenemisen seuraamista TE-palveluiden sähköisen Oma asioinnin kautta hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijoita on aina enemmän kuin opiskelupaikkoja, joten täytä hakemus huolellisesti. Perustele hakemukseesi miksi sopisit vartijaksi ja mikä sinua kiinnostaa vartijan työssä.

Hae