Skip to main content

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Vastuuopettaja

Laulajainen Juhani
040 728 4331
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Stanley Tarja
040 714 1893
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Koulutus antaa valmiudet toimia yrityksissä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Lisäksi koulutus täyttää turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutusvaatimukset.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu Turvallisuusalan työkokemusta ja/tai koulutusta omaaville henkilöille. Lisäksi hakijoilla tulee olla nuhteeton tausta sekä hyvä suomen kielen taito. Tarvittaessa esitettävä todistus hyvästä suomen kielen taidosta. Koulutus sopii myös yrittäjille.
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää koulutukseen oppilaaksi hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Sisältö

Tutkinnon pakolliset osat 60 osp

  • turvallisuussuunnittelu 30 osp
  • turvallisuuslainsäädäntö 30 osp

Tutkinnon valinnaiset osat 120 osp

  • turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen 80 osp
  • turvallisuusjohtaminen 40 osp
  • turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta 80 osp
  • palveluliiketoiminta turvallisuusalalla 40 osp
  • henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla 40 osp
  • turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta 40 osp

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Tutkinto on suoritettu, kun tutkinnon osista 180 osp on suoritettu hyväksytysti.

Toteutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Koulutus toteutetaan sivutoimisina monimuoto-opintoina HOKS:n (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma) mukaisesti.

Hinta

600 €

Hae

Close Menu