Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Pääkouluttaja

Syrjaläinen Altti
040 553 0711
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet toimia yrityksissä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Lisäksi koulutus täyttää turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutusvaatimukset.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu Turvallisuusalan työkokemusta ja/tai koulutusta omaaville henkilöille. Lisäksi hakijoilla tulee olla nuhteeton tausta sekä hyvä suomen kielen taito. Tarvittaessa esitettävä todistus hyvästä suomen kielen taidosta. Koulutus sopii myös yrittäjille.
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää koulutukseen oppilaaksi hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Sisältö

Tutkinnon pakolliset osat 60 osp

  • turvallisuussuunnittelu 30 osp
  • turvallisuuslainsäädäntö 30 osp

Tutkinnon valinnaiset osat 120 osp

  • turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen 80 osp
  • turvallisuusjohtaminen 40 osp
  • turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta 80 osp
  • palveluliiketoiminta turvallisuusalalla 40 osp
  • henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla 40 osp
  • turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta 40 osp

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Tutkinto on suoritettu, kun tutkinnon osista 180 osp on suoritettu hyväksytysti.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Opiskelun ollessa päätoimista, on opiskelija oikeutettu hakemaan Kelan opintotukea. 25-vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tiedustella TE-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella tai työmarkkinatuella. HUOM! TE-toimistoon on oltava yhteydessä ennen koulutuksen alkua. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Hinta

600 €

Hae