VALMA tekniikan aloille

Vastuuopettaja

Broberg Janette
040 714 1887
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Teräs Marjo
040 722 2851
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Opiskelija tutustuu tekniikan eri aloihin ja tutkintoihin ammattiopettajien opastamana. Samalla hän saa ohjaavalta opettajalta henkilökohtaista ohjausta uravalintoihinsa. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija voi sujuvasti siirtyä koulutuksen jälkeen, tai jopa sen aikana, tekniikan alan ammatilliseen tutkintokoulutukseen.

Kohderyhmä

Tekniikan alan tutkintokoulutuspaikkaa tavoittelevat henkilöt.

Sisältö

Koulutuksen kesto noin 6 kuukautta.

Laajuus: Henkilökohtaistamisen mukaan 30 osp
• Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen 10 osp
• Työturva- ja tulityökortti
• Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen 20 osp

Tutustuttavat alat: Sähköala, metalliala, rakennusala ja autoala.

Jokaiseen alaan tutustutaan 4 viikon ajan ja jaksojen välissä on viikon ohjausjakso.

Toteutus

Jatkuva haku. Koulutus alkaa elo-syyskuussa 2020. Päätoimista päiväkoulutusta ma-pe. Koulutus toteutetaan kielitietoisena opetuksena, ja siinä huomioidaan opiskelijan kielitaito ja opitaan tekniikan alan ammattisanastoa. Hakijat haastatellaan ennen koulutuksen alkamista.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Haku

Täytä hakemus alla olevasta linkistä.

Hinta

Koulutus on maksuton. Koulutukseen hakeutuvan on kuitenkin hyvä varautua koulutuksen aikana suoritettavien työelämän lupakorttien korttimaksuihin, jotka ovat 15-20 €/kortti.

Hae