Sosiaali- ja terveysalalla tehdään työtä ihmisten parissa. Erilaiset kasvatus-, ohjaus- ja hoivatehtävät edellyttävät hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Sosiaali- ja terveysalalla perustutkintokoulutukseen liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, nk. Sora-lainsäädäntö.

Turun AKK:ssa voit opiskella kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, mistä valmistuu lähihoitajaksi. Osaamisaloja ovat ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala ja vammaistyön osaamisala. Lisäksi koulutamme hoiva-avustajia. 

Työtehtävät ja työpaikat

Työllisyystilanne alalla on hyvä ja työtehtäviä löytyy sekä yksityiseltä että  julkiselta sektorilta. Varsinkin lähihoitajien työpaikkojen määrä on kasvussa tulevan hoitajamitoituksen ja eläköitymisen vuoksi.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta valmistunut voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. Työpaikkoja ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut, kerhot, nuorisokeskukset, yritykset ja laitokset.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä. Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, perustason ensihoidossa, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa.

Hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa. Hoiva-avustajat huolehtivat asiakkaiden perustarpeista, esimerkiksi auttavat peseytymisessä ja ruokailussa sekä siivoamisessa ja asioinnissa.

Alan alkavat koulutuksetAlasta kertovia videoita

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö
Terhi Rummukainen
0400 156 601
terhi.rummukainen@turunakk.fi

Koulutusassistentti
Sanna Jelkänen
040 593 5771
sanna.jelkanen@turunakk.fi