Kone- ja tuotantotekniikan alalla on paljon monipuolisia työmahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Se on tärkeimpiä teollisuudenalojamme, jonka tuotteita ovat mm. risteilyalukset, teollisuuden koneet, autot ja arkielämän käyttötuotteet. Tuotantotyö on automatisoitunut nopeasti, mutta kädentaitajia tarvitaan edelleen.

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto tarjoaa useita erikoistumismahdollisuuksia, esimerkiksi hydrauliikka ja pneumatiikkajärjestelmätyöt.

Tuotantotekniikan ammattitutkinto, levy- ja hitsaustekniikan osaamisala -koulutus syventää teollisuuden hitsaustöissä tarvittavaa osaamista. Tuotannon työntekijöistä suurin osa työskentelee koneistus- ja kokoonpanotöissä. Seuraavaksi eniten työllistävät levy-, hitsaus- ja putkityöt. Muita tehtäviä ovat mm. pintakäsittelytyöt sekä käyttö- ja kunnossapitotyöt. Ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi hitsaaja, levyseppä-hitsaaja, koneistaja, koneenasentaja, kunnossapitoasentaja, hissiasentaja tai automaatioasentaja. Työpaikkoja on esim. konepajateollisuudessa, rakennustyömailla tai laivanrakennusteollisuudessa.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat teollisuus- ja tuotantoalojen työjohto- tai esimiestehtävissä ja haluavat kehittää osaamistaan. Tuotannon esimiestehtävissä työskentelevien tiiminvetäjien ja työnjohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon suunnittelua ja toteutuksen valvontaa sekä huolehtiminen siitä, että käytettävissä on tuotannon tarvitsema henkilöstö, materiaalit ja laitteet.

Työtehtävät ja työpaikat

Alan ammatti- tai tehtävänimikkeet vaihtelevat yrityksittäin ja tehtäväalueittain. Tärkeimpiä työtehtäviä ovat levy- ja hitsaustyöt, CNC-koneistus, kokoonpano- ja asennustyöt.

Työtehtävät painottuvat laadunvalvontaan ja automaatiojärjestelmien hoitoon sekä tuotantovälineiden ylläpito- ja korjaustöihin. Tehtävät vaihtelevat tuotteiden valmistuksesta asennukseen, kunnossapitoon, huoltoon ja korjaukseen.

Alan alkavat koulutukset

Minkälainen on hitsaajan ammatti?

Katso lisää alan videoitaLisätietoja

Koulutuspäällikkö
Ilkka Vuorela
044 338 3880
ilkka.vuorela@turunakk.fi

Koulutusassistentti
Tarja Stanley
040 714 1893
tarja.stanley@turunakk.fi