Etäopetustilanteesta huolimatta jokaisen opiskelijan oikeutena on tilanteesta huolimatta edelleen saada riittävä ohjaus ja tuki opintojensa etenemiseksi. Opettajamme turvaavat sen ja ovat töissä joko oppilaitoksessa tai etänä. Myös opinto-ohjaajiltamme saa tarvittaessa ohjausta ja tukea.

Opettajien ja muun henkilöstön yhteystiedot
Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Asiakaspalvelua saa edelleen puhelimitse numerosta 0207 129 200 sekä chat-palvelumme kautta ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteinen koronaneuvontapuhelin (02) 266 2012 palvelee arkisin ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-12. Numerosta saa neuvoa ja ohjeita koronaan liittyvissä asioissa ja tarvittaessa lähetteen koronanäytteelle. Muissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä terveydenhoitajaan.

HUOM! Oppilaitokseen ja työharjoitteluun vain täysin terveenä! Lievienkin koronainfektioon sopivien oireiden takia on nyt jäätävä kotiin ja otettava yhteyttä terveydenhuoltoon.

Oireita voivat olla

 • kuume
 • yskä
 • kurkkukipu
 • hengenahdistus
 • lihaskivut
 • väsymys
 • nuha
 • pahoinvointi
 • ripuli
 • muutokset haju- ja makuaistissa.

Mikäli tunnet itsesti sairaaksi, ota yhteyttä terveydenhoitajaan, ks. Opiskelijaterveydenhuolto

Tietotekniset ongelmat arkisin klo 9-15 helpdesk@turunakk.fi 

Tiedote opiskelijoille, julkaistu 14.9.20

Koronaviruksen leviämisen estäminen on meidän jokaisen tehtävä. Me Turun AKK:ssa noudatamme viranomaisten ohjeita ja toimimme jokaisessa tilanteessa vastuullisesti.

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa. Osa COVID-19-tartunnan saaneista henkilöistä ei saa lainkaan oireita tai oireet ovat hyvin vähäisiä, ja tästä syystä henkilö ei ole aina tietoinen tartunnastaan. Virus voi tarttua toisiin jo muutama päivä ennen oireiden alkua.

Suosittelemme, että jokainen Turun AKK:ssa opiskeleva lataa puhelimeensa koronavilkun. Sovelluksen avulla saat tiedon, jos olet sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. Jos sinulla todetaan tartunta, voit ilmoittaa siitä sovelluksella nimettömästi. Lisätietoa sovelluksesta löydät osoitteesta koronavilkku.fi.

THL:n video koronavilkusta. https://youtu.be/YDo6GEGt-8M

Toivomme, että jokainen Turun AKK:n tiloissa oleva huomio omassa toiminnassaan aina hygieniaturvallisuuden.

 1. Huolehdi turvaväleistä (1 – 2 metriä). Jokaisen vastuulla on varmistaa, että henkilöiden väliin jää kaikissa tilanteissa riittävä turvaetäisyys. Vältä tarpeettomia lähikontakteja ja käytä aina sähköisiä välineitä (puhelin, sähköposti), kun se on mahdollista.
 2. Kukaan ei saa tulla sairaana tai koronaoireisena kouluun eikä mennä työharjoitteluun.Lisätietoa oireista THL:n sivuilla
 3. Pese käsiä säännöllisesti. Käsien pesu on suositeltavaa aina ulkoa sisälle tultaessa, tiloista toisiin siirtyessä ja ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen.
  Yski ja aivasta kertakäyttöiseen käsipaperiin tai nenäliinaan ja laita se sen jälkeen roskiin. Jos ei ole, yski tai aivasta hihaan, älä käsiin. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetä käsidesiä.THL:n ohjeet käsi-, yskimis- ja aivastamishygienian ylläpitämiseksi.

Kasvomaskien käytössä noudatamme THL:n ohjeistuksia. Maskin tarkoituksena on suojata toisia henkilöitä mahdolliselta tartunnalta. Suositus koskee kasvomaskien käyttöä joukkoliikenteessä ja muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön.

THL:n ohje kasvomaskien käytöstä. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

Turun AKK jakaa yhden kankaisen kasvomaskin niille opiskelijoille, jotka käyttävät koulumatkoihin julkista liikennettä. Opiskelijat voivat noutaa kasvomaskin Artukaisten infosta opiskelijakorttia tai muuta henkilöllisyyden todentavaa asiakirjaa (ajokortti / kelakortti) näyttämällä.

Suosituksesta huolimatta on syytä muistaa, että maskit eivät korvaa hyvää käsihygieniaa, yskimistapaa ja turvavälien pitämistä. Käsienpesu ja turvavälit ovat tärkeimmät keinot ehkäistä koronatartuntoja.

Olemme julkaisseet säännöllisesti tiedotteita opiskelijoille, ne kaikki löytyvät AKK:n verkkosivuilta. https://www.turunakk.fi/koronainfo/

Seuraa oman opettajasi viestejä ja toimi joka tilanteessa vastuullisesti. Näin pystymme jokainen vaikuttamaan koronan leviämisen ehkäisemiseen. Turvallinen ja vastuullinen toiminta koskee meistä jokaista.

Olemme varautuneet tarpeen mukaan kiristämään torjuntatoimenpiteitä, jos tilanne niin vaatii. Seuraamme edelleen jatkuvasti koronatilannetta sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeistuksia. Noudatamme Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksia ja ohjeita.

Pedagoginen rehtori Osku Laukkanen

Tiedote opiskelijoille, julkaistu 12.8.20

Turvallinen ja vastuullinen toiminta koskee meistä jokaista. Yhteisten turvallisuusohjeiden lisäksi koulun tiloissa on erillisiä ohjeita, joita tulee noudattaa. Kaikissa tilanteissa olemme valmiita toteuttamaan laadukasta opetusta oppimisen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Olemme varautuneet tarpeen mukaan kiristämään torjuntatoimenpiteitä, jos tilanne niin vaatii. Seuraamme edelleen jatkuvasti koronatilannetta sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeistuksia. Noudatamme Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksia ja seuraavia ohjeita.

 • Opetus toteutuu Turun AKK:ssa edelleen monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä lähiopetuksena, työpaikalla tapahtuvana opetuksena sekä etä- ja verkko-opetuksena.
 • Kaikessa toiminnassa etusijalla ovat turvallisuus- ja terveysnäkökulmat. Suosimme edelleen etä- ja verkko-opetusta. Lähiopetus ja -ohjaus toteutetaan turvavälit huomioiden opetusaikoja rytmittämällä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkuu, jos se on kaikille osapuolille turvallista.
 • Oma opettaja ohjeistaa opiskelijoidensa arkista toimintaa ja varmistaa, että jokainen opiskelija tietää missä mennään ja miten toimitaan.

Peruslähtökohdat hygieniaturvallisuuteen
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, ja siksi on syytä välttää tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.

 1. Huolehdi turvaväleistä (1 – 2 metriä). Jokaisen vastuulla on varmistaa, että henkilöiden väliin jää kaikissa tilanteissa riittävä turvaetäisyys. Vältä tarpeettomia lähikontakteja ja käytä aina sähköisiä välineitä (puhelin, sähköposti), kun se on mahdollista.
 2. Kukaan ei saa tulla sairaana tai koronaoireisena kouluun eikä mennä työharjoitteluun. Lisätietoa oireista THL:n sivuilla
 3. Pese käsiä säännöllisesti. Käsien pesu on suositeltavaa aina ulkoa sisälle tultaessa, tiloista toisiin siirtyessä ja ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen. Yski ja aivasta kertakäyttöiseen käsipaperiin tai nenäliinaan ja laita se sen jälkeen roskiin. Jos ei ole, yski tai aivasta hihaan, älä käsiin. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetä käsidesiä. THL:n ohjeet käsi-, yskimis- ja aivastamishygienian ylläpitämiseksi.
 4. Suojamaskien käytössä noudatetaan THL:n suosituksia.

Jos epäilet koronaoireita
Jos epäilet sairastuneesi tai sairastut koulupäivän aikana, poistu välittömästi koulun tiloista.

 • Opiskelijoiden on toimittava Turun kaupungin terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti ja olla heti yhteydessä opiskelijaterveydenhuoltoon https://www.turunakk.fi/opiskeluhuolto/
 • Arvioin altistumistilanteestaan voi selvittää myös omaolo.fi -palvelussa.

Jos koronavirustartunta todetaan, terveysviranomaiset jäljittävät altistuneet ja heidät asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi tartuntatautilaissa säädetyin menettelyin.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta vähintään 14 vrk:n ajan oireiden alkamisesta. Jos olet karanteenissa, sovi oman opettajasi kanssa, miten voit jatkaa opintoja.

Jos kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin, sovi käytännöistä oman opettajasi kanssa. THL:n sivuilla asiaa riskiryhmistä.

Ulkomailta Suomeen palaaminen ja karanteeni
Jos olet tullut matkalta Suomeen sellaisesta maasta, josta palaaville on voimassa maahantulon rajoituksia, on oltava kaksi viikkoa (14 vrk) karanteenissa, eikä kouluun saa tulla. THL:n suositus karanteenista.

Jos olet karanteenissa, sovi oman opettajasi kanssa, miten voit jatkaa opintoja.

Ruokailu
Ruokailu rytmitetään koulutusaloittain, jotta turvavälit voidaan varmistaa. Ruokalan pöydät on sijoitettu vähintään 1 metrin etäisyydelle toisistaan.

Ennen ruokailua pestään aina kädet tai käytetään käsidesiä.

Jokaisen vastuulla on huolehtia riittävästä turvavälistä jonottaessa ja ruokaillessa. Vältä käteiselle maksamista, käytä korttia aina kun mahdollista.

Tauot ja siirtymiset
Opettaja huolehtii, että koulupäivien tauot porrastetaan niin, että voidaan noudattaa turvavälejä. Samoin toimitaan siirtymisten suhteen.

Siivous
Oppilaitoksen tilojen siivousta on tehostettu. Käsidesiä löytyy useasta paikasta.

Lisätietoja
Pedagoginen rehtori Osku Laukkanen
Puh. 040 554 8063 tai osku.laukkanen@turunakk.fi

Tämä ohjeistus täydentyy tarvittaessa. Ohjeistus on julkaistu Turun AKK:n verkkosivuilla ja lähetetty opiskelijoille sähköisesti. Turun AKK:n henkilöstölle on tehty oma ohjeistus, joka on julkaistu AKK:n intranetissä.

Tiedote opiskelijoille, julkaistu 25.6.20

Elokuusta eteenpäin

Koronakevään vuoksi toimintamme on pyörinyt maaliskuun puolesta välistä lähtien pääosin etä- ja verkko-opetuksena. Poikkeusaikana olemme toteuttaneet toki myös lähiopintoja ja -ohjausta, ja noudattaen viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.

Elokuusta alkaen toiveissamme on jo ottaa askeleet lähemmäksi lähiopetusta ja -ohjausta. Mutta syksyn osalta tilanne on meille kaikille vielä arvoitus. Onko suunta pandemian suhteen parempaan vai huonompaan?

Me Turun AKK:ssa olemme valmiina kaikkiin tilanteisiin. Seuraamme pandemian etenemistä sekä viranomaisten ohjeistuksia, ja reagoimme niihin.

Kesän helteetkään eivät ole lamaannuttaneet Turun AKK:n toimintaa. Tutkintoja, tutkinnon osia ja työelämän sertifikaatteja suoritetaan työelämän tarpeeseen läpi kesän.

Elokuusta eteenpäin olemme valmiit ottamaan käytäntöön kaiken keväällä hyväksi todetun. Tällä uudistetulla mallilla toteutamme ammatillista koulutusta jopa entistä paremmin ja laadukkaammin huomioiden tietenkin käsihygienian, turvavälit, turvallisen liikkumisen oppilaitoksen tiloissa ja mahdolliset henkilömäärien rajoituksetkin.

Seuraamalla oman opettajasi viestejä pysyt parhaiten mukana syksyn kuvioissa. Ja jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää opettajaltasi tai joltakin toiselta AKK:n henkilöstön jäseneltä, kysy.

Turun AKK:n asiakaspalvelu on auki puhelinpalveluna.

Hyvää kesää!

Osku Laukkanen
Pedagoginen rehtori

Turun AKK
Kärsämäentie 11, 20360 Turku
0207 129 398
040 554 8063

www.turunakk.fi

Tiedote opiskelijoille, julkaistu 6.5.20

Kohti uutta normaalia

Olemme nyt eläneet ammatillisessa koulutuksessakin poikkeusoloissa jo hyvän tovin. Tällä viikolla jännitimme television äärellä muiden suomalaisten kanssa, miten hallitus linjasi arkeamme kohti kesää ja tulevia aikoja.

Poikkeusolojen rajoitukset poistuvat myös ammatillisesta koulutuksesta 14.5.2020 alkaen, ja voimme edetä kohti hallittua Exit:iä.

Samaan hengenvetoon hallitus kuitenkin suositteli, että opetus jatkuisi kesään saakka etäopetuksena. Hallituksen linjauksen mukaan koulutuksen järjestäjä saa nyt itse päättää, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa järjestetään.

Turun AKK:n johtoryhmä kävi WhatsApp vuoropuhelua jo hallituksen tv-esiintymisen aikana, ja jatkoi kohti omia päätöksiään seuraavan aamun johtoryhmän Teams-kokouksessa.

Päätimme eilen tiistaina 5.5.2020, että Turun AKK:n opetustoiminta jatkuu heinäkuun loppuun asti alla olevia linjauksia noudattaen, jos valtioneuvosto tahi AVI ei muuta ohjeista:

 • opetustoiminta jatkuu edelleenkin pääosin etä- ja verkko-opetuksena oman opettajan ohjeistamana
 • näytöt, työpaikalla tapahtuva oppiminen (koulutussopimus) ja oppisopimus jatkuvat kuten tähänkin asti, jos työpaikka on katsottu kaikkien osapuolten kannalta terveelliseksi ja turvalliseksi, eikä työpaikka muuta ohjeista
 • lähiopetusta ja –ohjausta toteutetaan toukokuun aikana vain opintojen etenemisen kannalta välttämättömien toimien osalta alle 10 hengen pienryhmissä
 • lähiopetusta ja –ohjausta voidaan toteuttaa tarvittaessa kesäkuun alusta alkaen myös yli 10 hengen, mutta alle 50 hengen ryhmissä, väljyys- ja hygieniaohjeet huomioiden sekä ministeriön, OPH:n ja aluehallintoviraston ohjeita noudattaen

Opettajamme ja muu henkilöstömme ovat edelleenkin töissä opiskelijoitamme varten.

Kaikessa toiminnassamme haluamme varmistaa, että opiskelijoiden opinnot etenevät ja tutkintoja suoritetaan, ja vielä niin, että kaikki tapahtuu turvallisesti ja terveellisesti opiskelijamääriä rajaamalla sekä turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeistuksia noudattamalla.

Turun AKK seuraa koronavirustilannetta jatkuvasti, ja toimii maan hallituksen, kuntien ja terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Päätöksissä opiskelijoiden ja henkilökunnan terveys asetetaan aina etusijalle.

Turun AKK:n asiakaspalvelu on auki puhelinpalveluna, samoin chat-palvelu verkkosivuillamme pidetään auki opiskelijoiden palvelemiseksi.

Ja tietenkin oma opettaja on myös aina saavutettavissa puhelimen, sähköpostin ja muiden yhdessä käyttöön otettujen sovellusten kautta.

Yhteystietoja:

Opettajien ja muun henkilöstön yhteystiedot
Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Asiakaspalvelu p. 0207 129 200
Chat-palvelu www.turunakk.fi- sivuilla

Opiskelijaterveydenhuolto

Tietotekniset ongelmat helpdesk@turunakk.fi

Turun AKK
Pedagoginen rehtori Osku Laukkanen
040 – 554 8063

Tiedote opiskelijoille, julkaistu 31.3.20

Etä- ja verkko-opetus jatkuu 13. toukokuuta saakka

Hallitus päätti maanantaina 30.3.  illalla jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka.

Hallitus antaa uudet käyttöönottoasetukset eduskunnan käsittelyyn tänään tiistaina 31.3.20 Poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan tarvittaessa kevätlukukauden loppuun saakka.

Tämä tarkoittaa sitä, että Turun AKK:ssa opetus ja oppiminen jatkuvat etä- ja verkko-opetuksena. Myös työpaikalla oppiminen jatkuu koulutus– ja oppisopimusten mukaisesti, ellei työpaikalta ohjeisteta muuta. Jos työssäoppimisessa tapahtuu muutoksia, ilmoita siitä heti omalle opettajallesi.

Oma opettaja varmistaa kanssasi, että työpaikalla noudatetaan hallituksen suosituksia, ja että työympäristö on myös sinulle turvallinen. Jos jakso päättyy ennen aikojaan, siirryt muun ryhmän mukaan oppimaan.

Turun AKK:n opettajat ja muu henkilöstö ohjeistavat opiskelijoita aktiivisesti, ja varmistavat opiskelijoiden oppimisen jatkumisen.

Jokaisen opiskelijan oikeutena on edelleen riittävä ohjaus ja tuki opintojensa etenemiseksi. Opettajat ja muu henkilöstömme ovat töissä opiskelijoita varten, joko oppilaitoksessa tai etänä.

Turun AKK:n asiakaspalvelu pidetään kuitenkin auki puhelinpalveluna, samoin chat-palvelu verkkosivuilla pidetään auki opiskelijoiden palvelemiseksi. Ja tietenkin oma opettaja on myös aina saavutettavissa puhelimen, sähköpostin ja muiden yhdessä käyttöön otettujen sovellusten kautta.

Yhteystietoja:

Opettajien ja muun henkilöstön yhteystiedot
Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Asiakaspalvelu p. 0207 129 200
Chat-palvelu www.turunakk.fi- sivuilla

Opiskelijaterveydenhuolto

Tietotekniset ongelmat helpdesk@turunakk.fi

Turun AKK
Pedagoginen rehtori Osku Laukkanen
040 – 554 8063

Tiedote opiskelijoille, julkaistu 23.3.20

Opetustoiminta poikkeustilanteessa

 

Olemme siirtyneet nopealla aikataululla viime viikolla opetustoiminnassamme tähän poikkeustilanteeseen. Opettajamme ja koko henkilöstömme ovat reagoineet tilanteeseen vähintäänkin erinomaisen kiitettävästi. Olemme osoittaneet, että me osaamme ja pystymme!

Opiskelijat ja opiskelijoiden opintojen eteneminen ovat ehdottomasti päätavoitteemme. Teemme kaikkemme tässä tilanteessa, että opiskelijoiden opinnot etenevät mahdollisimman joustavasti kaikkien osapuolten terveys- ja turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Kiteytimme tätä tavoitetta varten TOP-3 asiat:

1.   Opiskelijoilla on oikeus riittävään ohjaukseen ja tukeen opintojensa etenemiseksi. Teemme kaikkemme tähän toteutumiseksi.

2.   Opettajat ovat töissä joka arkipäivä opiskelijoitaan varten. Älä jätä kysymättä, jos on kysyttävää. Vastaamme varmasti.

3.   Työpaikalla oppiminen ja näyttöjen tekeminen jatkuvat edelleen työelämässä mahdollisuuksien mukaan. Jos näyttöjä ei voi toteuttaa työpaikalla, toimimme poikkeustilanteen ohjeiden mukaisesti muulla tavoin. Näyttöjen tekeminen ei keskeydy.

Tiedote opiskelijoille, julkaistu 18.3.20

Hallituksen suosituksen mukaisesti maamme ammatillinen koulutus siirtyi etäopetukseen 18.3. – 13.4.2020 väliseksi ajaksi. Suosituksen mukaisesti Turun AKK:n tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään. Lähtökohtaisesti tällä ajalla opiskelijat eivät tule kouluun, ellei opetushenkilöstön kanssa ole muuta sovittu. 

Turun AKK:n asiakaspalvelu pidetään kuitenkin auki puhelinpalveluna, samoin chat-palvelu verkkosivuilla pidetään auki opiskelijoiden palvelemiseksi. Ja tietenkin oma opettaja on myös aina saavutettavissa puhelimen, sähköpostin ja muiden yhdessä käyttöön otettujen sovellusten kautta. 

Turun AKK:n opettajat ja muu henkilöstö ohjeistavat opiskelijoita tässä tilanteessa ja varmistavat opiskelijoiden oppimisen jatkumisen etä– ja verkko-opetuksena.  

Jokaisen opiskelijan oikeutena on edelleen riittävä ohjaus ja tuki opintojensa etenemiseksi. Sen varmistaminen on tässäkin tilanteessa turvattu, sillä opettajat ovat töissä opiskelijoita varten, joko oppilaitoksessa tai etänä.  

Oppiminen ja opetus jatkuu!
Muuttunut tilanne tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu erilaisilla, monipuolisilla ja vaihtoehtoisilla työtavoilla, pääosin etä– ja verkkoopiskeluna, joissa hyödynnetään erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja ratkaisuja Niiden käyttäminen onnistuu kotoa omalta tietokoneelta tai älypuhelimelta.  

Etäopiskelu verkossa sisältää etäopetusta ja sen perusteella ohjeistettua ja ohjattua itseopiskelua. Verkko-oppiminen mahdollistaa erilaisten digitaalisten sisältöjen käyttämisen, kuten teksti, kuva, video, www-linkit, tehtävät ja chat sekä myös oppimispäiväkirjan kokoamisen ja samanaikaisen työskentelyn yhdellä ja samalla dokumentilla. Kyseessä on siis eräänlainen virtuaalinen luokkahuone. 

Verkko-opiskelu eroaa luokassa tapahtuvasta lähiopinnoista siinä, että verkko-oppiminen edellyttää opiskelijalta itsenäistä työskentelyä ja vastuunottoa. 

Yksilöllistä ohjausta ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukeminen ja ohjaaminen huomioidaan erityisesti tässä tilanteessa.  

Jos tunnuksesi ja salasanasi, joilla kirjaudut oppimisalustoille ei jostain syystä toimi, ota yhteyttä omaan opettajaasi.  

Työpaikalla tapahtuva oppiminen
Työssäoppiminen jatkuu mahdollisuuksien mukaan normaalisti koulutus– ja oppisopimusten mukaisesti, ellei työpaikalta ohjeisteta muuta. Jos työssäoppimisessa tapahtuu muutoksia, ilmoita siitä heti omalle opettajallesi.  

Oma opettaja varmistaa kanssasi, että työpaikalla noudatetaan hallituksen suosituksia ja että työympäristö on myös sinulle turvallinen. Jos jakso päättyy ennen aikojaan, siirryt muun ryhmän mukaan oppimaan.  

Koulutussopimuksen aikana maksetaan eväsraha hakemuksen mukaan niille opiskelijoille (perustutkinto- ja VALMA-opiskelijat), jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan ruokailuun. 

Näytöt
Näytöt toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, ellei työpaikalta ohjeisteta jotain muuta. Vastuuopettajasi varmistaa, että olosuhteet ovat myös sinulle turvalliset. 

Jos opiskelijan näyttöjä ei voida tehdä työelämässä, järjestetään näytöt opiskelijan edun mukaisesti muulla soveltuvalla tavalla. 

Koulutusassistentit
Koulutusassistentit tavoitat sähköisesti sähköpostilla ja puhelimella. Myös verkkosivujemme etusivulta löytyvän chatin kautta voit lähettää viestiä koulutusassistenteille.
https://www.turunakk.fi/ 

Opinto-ohjaajat
Opinto-ohjaajat tavoitat helposti myös sähköpostilla ja puhelimella.  Opoihin saat yhteyden myös verkkosivujemme kautta lähetetyllä viestillä.
https://www.turunakk.fi/opiskelijalle/opo/ 

Ruokailu
Ne perustutkinto- ja VALMA-opiskelijat, joilla on ollut oikeus maksuttomaan ruokailuun koulupäivinä Turun AKK:n ruokalassa eivät etäopetuksen aikana (18.3. – 13.4.2020) ole oikeutettuja maksuttomaan ruokailuun.  

Koulutussopimuksen aikana maksetaan kuitenkin eväsraha hakemuksen mukaan niille opiskelijoille (perustutkinto- ja VALMA-opiskelijat), jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan ruokailuun. 

Helpdesk
Tietoteknisiin ongelmiin saat tukea Turun AKK:n Helpdesk:ltä arkipäivisin klo 9 –  15.
helpdesk@turunakk.fi 

Lopuksi
Tämä poikkeustilanne vaatii meiltä kaikilta malttia, toisista välittämistä ja uskoa siihen, että tästäkin selvitään yhdessä. Ja niin tehdään! 

Yhteystiedot
Oma opettaja ja opinto-ohjaaja
https://www.turunakk.fi/yhteystiedot/henkilosto/  

Turun AKK:n asiakaspalvelu ja chat
www.turunakk.fi
p. 0207 129 200 (ma-to klo 9-15, pe klo 9-14.00) 

Tiedote, julkaistu 17.3.2020

Turun AKK etäopetukseen ainakin 13.4.2020 saakka

Hallituksen suosituksen mukaisesti ammatillinen koulutus siirtyy etäopetukseen 18.3. – 13.4.2020 väliseksi ajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että keskiviikosta 18.3. alkaen Turun AKK:n tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään.

Turun AKK:n asiakaspalvelu pidetään kuitenkin auki puhelinpalveluna, samoin chat-palvelu verkkosivuilla pidetään auki opiskelijoiden ja asiakkaiden palvelemiseksi. Oma opettaja on myös aina saavutettavissa puhelimen, sähköpostin ja muiden yhdessä käyttöön otettujen sovellusten kautta.

Turun AKK:n opettajat ja muu henkilöstö ohjeistavat opiskelijoita tässä tilanteessa ja varmistavat opiskelijoiden oppimisen jatkumisen etä- ja verkko-opetuksena.

Opiskelija
Jokaisen opiskelijan oikeutena on edelleen riittävä ohjaus ja tuki opintojensa etenemiseksi. Sen varmistaminen on tässäkin tilanteessa turvattu, sillä opettajat ovat töissä opiskelijoita varten, joko oppilaitoksessa tai etänä.

Työpaikalla järjestettävä koulutus jatkuu mahdollisuuksien mukaan normaalisti tutkintokoulutuksissa koulutus- ja oppisopimusten mukaisesti, mikäli työpaikka ei ohjeista muuta.

Yksilöllistä ohjausta ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukeminen ja ohjaaminen huomioidaan erityisesti tässä tilanteessa.

Yhteystiedot
Oma opettaja ja opinto-ohjaaja
https://www.turunakk.fi/yhteystiedot/henkilosto/

Turun AKK:n asiakaspalvelu ja chat
www.turunakk.fi
p. 0207 129 200 (ma-to klo 9-15, pe klo 9-14.00)

Lisätietoja
Pedagoginen rehtori Osku Laukkanen
040 – 554 8063

Tiedote, julkaistu 16.3.2020

Etäopetukseen siirtyminen

Epidemian hidastamiseksi ja ihmisten terveyden turvaamiseksi Turun AKK:ssa siirrytään vaiheittain tällä viikolla etäopetukseen, siinä määrin kuin se on mahdollista.

Tämänhetkisen tilanteen myötä etäopetusjakso jatkuu toistaiseksi. Koulutusalat määrittelevät omien koulutustensa siirtymisaikataulun sen perusteella, miten etäopetusjärjestelyt eri koulutuksissa saadaan järjestetyiksi.

Nämä toimet koskevat valtionosuusjärjestelmään kuuluvia omaehtoisia tutkintokoulutuksia. Muihin sopimuksiin ja VOS-työvoimakoulutuksiin liittyvät järjestelyt sovitaan erikseen yhteistyökumppaneiden kanssa. TE-toimisto / ELY on luvannut linjata asiaa harkintansa jälkeen.

Oppiminen ja opetus jatkuu!
Jokaisen opiskelijan oikeutena on edelleen riittävä ohjaus ja tuki opintojensa etenemiseksi. Sen varmistaminen on tässäkin tilanteessa turvattu, sillä opettajat ovat töissä opiskelijoita varten, joko oppilaitoksessa tai etänä.

Työpaikalla järjestettävä koulutus jatkuu edelleen normaalisti tutkintokoulutuksissa koulutus- ja oppisopimusten sekä muissa koulutuksissa mahdollisen työharjoittelun mukaisesti. Joillakin aloilla jatketaan etäopetukseen siirtymisestä huolimatta lähiopetusta välttämättömien / pakollisten oppituntien, käytännön harjoitteluiden, näyttöjen ja yritys- ja hankintakoulutusten osalta.

Yksilöllistä ohjausta ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukeminen ja ohjaaminen huomioidaan erityisesti tässä tilanteessa.

Lisätietoja
Pedagoginen rehtori Osku Laukkanen
040 – 554 8063

Tiedote, julkaistu 13.3.2020

Seuraamme jatkuvasti viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia, ja toimimme niiden mukaisesti. Opetustoiminta jatkuu tällä hetkellä normaalisti.

Olemme tehostaneet entisestään OPH:n ohjeistuksen mukaisesti verkko-opetuksen hyödyntämistä ja etäyhteyksien käyttämistä palavereissa. Olemme myös ohjeistaneet henkilöstöämme ja opiskelijoitamme miten toimia, jos epäilee koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi toivomme, että et tule opiskelijana Turun AKK:n tiloihin, jos sinulla on infektio-oireita (kuume, yskä, hengenahdistus, kurkkukipu, nuha, lihaskipu, poikkeava väsymys, pahoinvointia tai ripulia). Poissaloista ilmoitukset aina omalle opettajalle. Mikäli opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, opettaja voi lähettää opiskelijan kotiin.

Jos on epäily, että olet saanut koronvirustartunnan, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi, Turun AKK:n terveydenhoitajaan tai Turun kaupungin neuvontapalveluihin puhelimella tai suoraan päivystykseen akuuteissa tilanteissa

 • Turun terveysasemien ajanvaraus, p. 02 266 1130, ma klo 7.30-15.30, ti-pe klo 8-15.30.
 • Turun AKK:n terveydenhoitaja, p. 040 719 0125, arkisin klo 12-12.45.
 • Opiskeluterveydenhuollon poliklinikkavastaanotto, joka on toiminut ilman ajanvarausta arkisin klo 8-11, on suljettu toistaiseksi koronaviruksen tartuntojen ennaltaehkäisemiseksi. Poliklinikan p. 02 266 1570.
 • Turkulaisille tarkoitettu koronaneuvontapuhelin, p. 02 266 2714, arkisin klo 8-15.
 • Turussa toimivien ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille tarkoitettu koronaneuvontapuhelin, p. 02 266 2012, arkisin klo 8-15.
 • Turun alueen yhteispäivystys, p. 02 313 8800.

Lisätietoja:

Lisätietoja
Pedagoginen rehtori Osku Laukkanen
Puh. 040 – 554 8063

Ohjeita oppisopimuksesta poikkeustilanteissa

OHJE: Oppisopimusopiskelijoiden lomautustilanteet

Ota aina yhteyttä oppisopimustoimistoon, jos työnantajasi on lomauttamassa sinua. Yhteystiedot www.turunakk.fi/oppisopimus

Työntekijän lomautuksesta säädetään työsopimuslaissa 5 luvussa

Oppisopimus perustuu voimassa olevaan työsuhteeseen ja lomautuksen aikana työsuhde ei ole voimassa.

Suomen hallitus on antanut lakiesityksen työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta niin, että opiskelija voi opiskella lomautuksen aikana ja saada samalla työttömyyspäivärahaa, lue lisää.

Jos opiskelija haluaa jatkaa opintoja keskeytyksettä lomautuksen aikana, niin oppisopimuskoulutus muutetaan omaehtoiseksi opiskeluksi lomautuksen ajaksi. Opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma (HOKS) päivitetään eli suunnitellaan lomautuksen aikainen osaamisen hankkiminen ja näyttäminen. Oppisopimus aktivoituu uudelleen, kun lomautus loppuu.

Jos opiskelija haluaa hakea työttömyysturvaa lomautuksen ajalta, tulee hänen toimia TE-toimiston ohjeiden mukaisesti 

Kun työpaikalla on päätetty lomautuksesta (lomautusilmoitus annettu), tulee lomautuksen alkamis- ja päättymispäivä ilmoittaa oppisopimustoimistoon mieluiten sähköpostilla.

Oppisopimustoimisto keskeyttää oppisopimuksen määräajaksi eli lomautuksen ajaksi ja lähettää keskeytyksestä hallinnollisen päätöksen opiskelijalle sekä työnantajalle.

Oppisopimuksen keskeytys (opiskeluoikeuden keskeytys) näkyy valtakunnallisessa Koski-tietokannassa. Muut viranomaiset voivat tarkistaa asian sieltä.

Opiskelija itse voi tarkistaa opiskeluoikeutensa Koskitietokannassa kirjautumalla omaan opintopolkuun

HOKS:ia eli henkilökohtaista osaamisen hankkimissuunnitelmaa päivitetään keskeytyksen päätyttyä tarpeen mukaan.

Yrittäjän oppisopimus

Jos yrittäjän työtilanne huononee niin, ettei hän voi enää päätoimisesti työskennellä tutkintoa vastaavissa työtehtävissä niin pyydämme ottamaan yhteyttä oppisopimustoimistoon.

Työttömyysturvan osalta kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen TE-toimistoon. Myös yrittäjäjärjestöstä saa ohjeita.

Osa-aikainen lomautus

Jos lomautus on osa-aikainen eli työnteko jatkuu, mutta työaika lyhenee, ota yhteyttä oppisopimustoimistoon. Osa-aikaiset lomautustilanteet käsitellään tapauskohtaisesti.

Jos yrittäjän työtilanne huononee niin, ettei hän voi enää päätoimisesti työskennellä tutkintoa vastaavissa työtehtävissä niin pyydämme ottamaan yhteyttä oppisopimustoimistoon.

Työttömyysturvan osalta kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen TE-toimistoon. Myös yrittäjäjärjestöstä saa ohjeita.

Osa-aikainen lomautus

Jos lomautus on osa-aikainen eli työnteko jatkuu, mutta työaika lyhenee, ota yhteyttä oppisopimustoimistoon. Osa-aikaiset lomautustilanteet käsitellään tapauskohtaisesti.

——-

OHJE: Oppisopimusopiskelijoiden irtisanomistilanteet  

Ota aina yhteyttä oppisopimustoimistoon, jos työnantaja harkitsee irtisanomistasi. Yhteystiedot www.turunakk.fi/oppisopimus

Työsuhteen päättymiseen liittyvistä asioista säädetään työsopimuslaissa 6-9 luvuissa  

Oppisopimuksen päättymiseen liittyvistä asioista säädetään ammatillisen koulutuksen laissa, §75

Oppisopimus perustuu voimassa olevaan työsuhteeseen ja työsuhteen päättyessä myös oppisopimus päättyy 

Vaikka oppisopimus päättyy, se ei tarkoita automaattisesti opiskeluoikeuden päättymistä. Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus mahdollisuuksiensa mukaan tarjota opiskelun jatkamista ja tutkinnon suorittamista muulla tavalla.  

Jos työsuhde on päättymässä, ilmoita mieluiten sähköpostilla työsuhteen päättymispäivä (irtisanomisilmoitus).  Opiskelun jatkamismahdollisuudet selvitetään aina tapauskohtaisesti yhteistyössä oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa. 

 Jos opiskelija haluaa hakea työttömyysturvaa, tulee hänen toimia TE-toimiston ohjeiden mukaisesti 

 Yrittäjän oppisopimus 

Jos yrittäjä lopettaa yritystoimintansa, pyydämme ottamaan yhteyttä oppisopimustoimistoon. Opiskelun jatkamismahdollisuudet selvitellään tapauskohtaisesti kuten työsuhteessa olevillekin. 

Työttömyysturvan osalta kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen TE-toimistoon. Myös yrittäjäjärjestöstä saa ohjeita.

———

OHJE: opintososiaaliset etuudet ja etäopiskelu 

Oppisopimusopiskelija, jolle maksetaan opintososiaalisia etuuksia (jatkossa OPSOS) tietopuoliseen opetukseen osallistumisen ajalta, on saanut sähköpostilla päätöksen niistä. Päätöksessä on eritelty ne edut, joihin hänellä on oikeus. OPSOS:sit näkyvät myös opiskelijan Study –käyttöliittymässä netissä, jos hänellä on oikeus niihin. 

OPSOS etuja (päiväraha ja perheavustus) maksetaan silloin, kun tietopuoliseen opetukseen osallistuminen aiheuttaa ansion menetystä eli opetukseen osallistumisaika ei ole suoraan palkallista työaikaa. 

Matkakorvausta maksetaan, jos yhdensuuntainen matka kotoa koulutuspaikalle on yli 10 km. 

Jos opiskelija saa muulta taholta korvausta yllämainittuihin liittyen, oppisopimustoimisto ei silloin maksa OPSOS:ja. 

Etäopetuksesta maksetaan OPSOS em. päätöksen mukaisesti kuitenkin seuraavien tarkennusten mukaan: 

 • OPSOS maksetaan niiltä etäopiskelupäiviltä, jotka korvaavat suunnitellun/ opetusohjelman mukaisen lähiopetuspäivän ja kyseiselle päivälle on määritelty opiskelutehtävä 
 • OPSOS maksetaan, jos opiskelijan HOKS:ssa on selkeästi määritelty työstä poissaolemista vaativia etäopiskelupäiviä/tehtäviä 
 • Etäopetuspäiviltä ei makseta matkakorvauksia 
 • Matkakorvausta voidaan maksaa, jos HOKS:ssa määritelty tehtävä/ etäopetustehtävä edellyttää matkustamista yli 10 km yhteen suuntaan 

 Lisätietoa ja ohjeita oppisopimustoimiston sivuilta www.turunakk.fi/oppisopimus 

 ——-

Links in various languages

ARABIA:

سوف تجد معلومات مهمة وارشادات عملية عن فيروس كورونا من عنوان الموقع التالي:
www.turku.fi/en/corona
تستطيع قراءة الارشادات في صفحة الموقع بلغات عديدة مختلفة. 

ALBANIA: 

Ju do gjeni informacione rëndësishme dhe udhëzime si veproni me koronavirusin www.turku.fi/en/corona
Ju mundeni t’i lexoni udhëzimet shumë gjuhë ndryshme këtë faqe. 

BOSNIA:  

Važne informacije i upute o korona virusu možete naći na navedenoj internet adresi www.turku.fi/en/corona
Na
istoj adresi možete naći i pročitati upute napisane na više jezika. 

ESPANJA 

Se puede enconrar información importante sobre el coronavirus en www.turku.fi/en/corona
Las instrucciones se encuentran en varias idiomas. 

KIINA: 

你可以在以下的网页地址www.turku.fi/en/corona 搜查到有关新冠病毒的重要资讯以及应对措施指引
在此网页上你可以选择不同的语言来查阅应对措施指引  

KURMANDZI: 

Dikarî agahiyên giring li ser vîrûsa korona û rêkarên wê li ser navnîşanê bibînî: www.turku.fi/en/corona 
Ji wê rûpelê dikarî şîretan bi çendîn zimanan bixwînî:  

PERSIA: 

اطّلاعات مهمّ دربارۂ کُرونا ویروس یا ویروسِ کُرونا را میتوانید ازطریق مراجعه به آدرس اینترنتی زیربدست بیآورید: 

.www.turku.fi/en/corona
با مراجعه به این آدرس، میتوانید راهنمایی های اراه داده شده را به زبانهای مختلف مطالعه بکنید.  

PUOLA: 

Ważne informacje i instrukcje na temat koronawirusa znajdziesz na stronie: www.turku.fi/en/corona 
Instrukcje na stronie możesz przeczytać w wielu różnych językach. 

RANSKA: 

Vous trouvez des informations importantes sur le coronavirus et des instructions sur le site Internet: www.turku.fi/en/corona

Sur cette page, vous pouvez lire les instructions en plusieurs langues différentes.    

ROMANIA: 

Găsiți informații importante despre coronavirus și instrucțiuni la adresa www.turku.fi/en/corona
Puteți citi instrucțiunile de pe pagină în mai multe limbi diferite. 

SOMALI: 

Waxaad ka heleysaa warbixino muhiim ah oo ku saabsan koronaviruska iyo sida loola macaamilo tilmaamahooda cinwaankan: www.turku.fi/en/corona 
Waxaad boggan ka akhrisan kartaa tilmaamahaa oo ah luqaddo kala duduwan 

THAI: 

คุณสามารถอ่านรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส และ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวได้จากเวปไซต์: www.turku.fi/en/corona
คุณสามารถอ่านคำแนะนำในเวปไซต์ได้ในหลาย ภาษา  

VENÄJÄ: 

C важной информацией о коронавирусе и инструкцией о действиях можете ознакомиться тут www.turku.fi/en/corona.
Инструкци
ю можно прочесть на разных языках. 

VIETNAM: 

Bạn sẽ tìm thấy thông tin quan trọng và cách hành động liên quan tới dịch corona (Covid-19) địa chỉ: www.turku.fi/en/corona.
Trang này có những bản hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ. 

VIRO: 

Tähtsat teavet koroonaviiruse kohta ja tegutsemisjuhendid leiad aadressilt: www.turku.fi/en/corona.
Juhendid on saadaval mitmes erinevas keeles.