Skip to main content

Juha etsi uutta työpaikkaa vuonna 2019 ja ajautui kiinteistönhoitoalalle. Hän on kehittänyt osaamistaan Turun AKK:ssa työn ohessa ja työskentelee nyt esimiestehtävissä vastaten omista asiakkuuksista ja noin 20 alaisesta.

Juha Laine valmistui 2000-luvun alkupuolella tietokoneasentajaksi ja työskentelikin tietoliikenneverkkojen parissa yli 12 vuotta. Sittemmin työ vaihtui av-kaapelointiin Suomessa ja ulkomailla. Reissutyö ei kuitenkaan soveltunut silloiseen elämäntilanteeseen ja edessä oli työpaikan vaihto. Tuttava vinkkasi hakemaan Lassila & Tikanojalle (myöhemmin L&T).

Työ L&T:llä alkoi syksyllä 2019. Juha viihtyi alalla ja oli motivoitunut kehittämään ammattitaitoaan. Hyvin nopeasti työn aloituksen jälkeen tuli työantajan kanssa puhetta kouluttautumisesta työn ohessa. Vuodenvaihteessa 2020 Juha aloitti puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon oppisopimuksena. Juha työskenteli huoltomiehenä tehden keikkaa L&T:n eri kohteissa ja opiskeli työn ohessa.

”Tottakai oppisopimuksen suorittaminen vaatii työtä”, Juha kommentoi, mutta kertoo sen menneen kivasti käsi kädessä päivätyön kanssa. ”Työpäivän aikana pystyi keräämään materiaalia tehtäviin, joita sitten illalla dokumentoi koneelle. Tärkeintä oli suunnittella, mitä opiskelee minäkin työpäivänä”. Suurin osa oppisopimuksesta suoritetaan palkkatyötä tekemällä ja työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikkaohjaaja. Juha korostaa työpaikkaohjaajien merkitystä tutkinnon suorittamisesssa. ”Itsellä ohjaajat olivat molemmat kovan luokan ammattiliaisia yli 20 vuoden kokemuksella alalta”, Juha kiittelee. Lähiopetuspäiviä Turun AKK:ssa on todella vähän. Juhan kohdalla ne olivat pitkälti etänä, koska hänen opiskelu osui korona-aikaan. ”Lähiopetuspäivissä oli paljon tärkeää asiaa, mutta tiiviissä paketissa”, Juha summaa.

Kouluttautuminen kannattaa

Perustutkinnon suorittamiseen meni noin vuosi. Työnkuvaan tuli mm. omia vastuukohteita ja Juha oli mukana myös päivystysringissä. Hän halusi kehittää osaamistaan vielä lisää ja jatkoi opintoja ammattitutkintoon, joka syventää kiinteistönhoidon teknistä osaamista. Kiinteistönhoitoalalla erityisesti automaatioasiat yleistyvät. ”Tietyt tehtävät pysyvät samoina – esimerkiksi traktoria ajetaan samalla lailla vuodesta toiseen, mutta automaatiotekniikka vaatii jatkuvaa kouluttautumista, jotta pysyy kärryillä”, Juha muistuttaa.

Kouluttautuminen kiinteistönhoitoalalla vaikuttaa myös palkkaan. Alan työehtosopimuksessa on määritetty, että tutkinnon suorittaminen on palkankorotuksen peruste. Myös työnantaja hyötyy koulutetusta henkilöstöstä esimerkiksi kohteiden tarjouskilpailuissa.

Ala tarjoaa myös etenemismahdollisuuksia. Esimerkiksi Juha on edennyt esimiestehtäviin palvelumestariksi kolmessa vuodessa. Nyt meneillään on erikoisammattitutkinto, joka tukee nykyistä esimiestyötä.

Juha Laine

Juha kertoo kiinteistönhoitajan työn vaativan tunnollista työotetta sekä kykyä hoitaa monta asiaa samaan aikaan, sillä puheluita ja pyyntöjä voi tulla useasta suunnasta. Työ vaatii myös hyvää organisointikykyä ja paineensietokykyä. Parasta työssä Juhan mielestä on kuitenkin tyytyväiset asiakkaat, sillä kiinteistönhoito on pitkälti asiakaspalvelua.

 

 

Teemme tiivistä yhteistyötä Lassila & Tikanojan kanssa ja tälläkin hetkellä moni heidän työntekijöistään kehittää osaamistaan oppisopimuksella. Oletko kiinnostunut oppisopimuksesta? Lue lisää.

Heidi Jaarinen

Olen Turun AKK:n markkinointikoordinaattori. Aiemmassa työssäni TE-toimiston asiantuntijana näin jatkuvasti onnistumisia kun työnhakijat työllistyivät koulutuksen kautta, nopeallakin aikataululla. Siksi minusta on tullut suuri koulutusten puolestapuhuja. On ilo työskennellä ammatillisen koulutuksen parissa ja viestiä tätä ilosanomaa eteenpäin. Vapaa-ajalla intohimona on tanssiminen.