Autoalalta ammatti

Koulutusaika

10.06.2019 – 13.12.2019

Haku päättyy

13.05.2019

Hae koulutukseen

Tavoite

Tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa autoalan työtehtävistä, kehittää käytännön osaamista autoalan eri työtehtävissä sekä parantaa mahdollisuuksia alan ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve.

Sisältö

Henkilöauton rengastyötaitojen kehittäminen sekä autoalan työturvallisuus.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • henkilöautojen rengastyöt työturvallisesti ottaen huomioon liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät
 • renkaan vianmäärityksen periaatteet ja määritellä renkaan korjauskelpoisuuden sekä ajoneuvon korjaustarpeen
 • käyttää ajoneuvonostimia ja työvälineitä ajoneuvon pyörän irrottamiseen ja kiinnittämiseen
 • käyttää rengas- ja tasapainotuskonetta
 • kiinnittää pyörän
 • palvella asiakasta ja neuvoa rengasvalinnassa
 • tarjota rengasalan tuotteita ja palveluita
 • tehdä rengasalan töitä noudattaen kuluttajansuojalakia
 • toimia ympäristönsuojeluvaatimusten mukaan
 • käyttää rengasalaa koskevaa lähdekirjallisuutta ja muita tietolähteitä
 • rengasalan yleisimmät lainsäädösten perusasiat ja lakien, asetusten ja sopimusten vaikutuksen työhönsä.

Koulutuksen aikana suoritetaan autoalan perustutkinnosta osa

rengastyöt. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä tekemällä ajoneuvojen

renkaiden huolto- ja korjaustöitä ajoneuvokorjaamossa tai rengasliikkeessä

Toteutus

Koulutuksen kesto on kuusi (6) kuukautta. Koulutukseen sisältyy kesäloma 8.-14.7.2019. Koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijalle maksutonta. Erikseen maksettavia ovat lupakortit (esim. ensiapukortti, työturvallisuuskortti, tulityökortti, trukkikortti). Kortit maksavat 10-20 €/kortti

Haku

Koulutukseen haetaan TE-toimiston www-sivujen kautta, www.te-palvelut.fi,

koulutusnumero on 682075. Haku päättyy 13.5.2019

Lisätietoja

Opettaja Erno Hauhia p. 040 153 1860, erno. hauhia@turunakk.fi

Koulutusassistentti Kirsi Uutela p. 040 714 1896, kirsi.uutela@turunakk.fi

Lisätietoja hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa

Koulutusneuvonta p. 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Hae koulutukseen