Hitsausluokat, työvoimakoulutus

Koulutusaika

01.01.2018 – 31.12.2019

Haku päättyy

31.12.2018

Hae koulutukseen
 KOHDERYHMÄ

Koulutuksiin voidaan valita työttömiä ja työttömyysuhanalaisia henkilöitä, joilla on työvoimakoulutustarve ja jotka soveltuvat ko. koulutukseen ja koulutusten tavoiteammateissa toimimiseen. Koulutuksen tulee olennaisesti ja välittömästi parantaa työllistymistilannetta tai työnsaantimahdollisuuksia.

PÄÄSYVAATIMUKSET

Hakemuksen liitteeksi on toimitettava työnantajan kirjallinen todistus siitä, että koulutuksen jälkeen ja kortin/luvan saatuaan henkilö työllistyy ko. työnantajan palvelukseen TAI harkinnan mukaan koulutus voidaan hankkia myös henkilön mennessä työkokeiluun, jos ko. kortti tai lupa työnantajan ilmoituksen mukaan työkokeilussa tarvitaan (työnantajan todistus liitteeksi). Hakijan tulee perustella koulutuksen tarve hyvin.

KOETILAISUUS

Koetilaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on työmarkkinoiden edellyttämä ammattitaidon taso sekä aikaisemmin suoritettu kyseinen hitsausluokka.

TOTEUTUS

Hitsausluokille on varattu aikaa 5 päivää. Koehitsaukseen sisältyy yksi hitsauksen pätevyyskoe (kaasu-, puikko-, MAG-, MIG-, TIG, (levy, putki)).

KOULUTUKSEN AJANKOHDAT Myönteisen valintapäätökseen saaneen tulee sopia erikseen etukäteen kouluttajan kanssa aloitusajankohta, valintapäätöksessä ohje.
SISÄLTÖ

Hitsauskokeet:

  • MAG-, PUIKKO-, KAASU-, TIG-HITSAUS
    (seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset, (levy, putki)).
    TAI
  • MIG-/MAG-, PUIKKO-, TIG-HITSAUS
    (kuumalujat, ruostumattomat teräkset ja alumiini, (levy, putki)).
PAIKKA

Artukaisten toimipaikka, Artukaistentie 13, 20240 Turku.

HAKU

Hakemus on jätettävä seitsemän (7) ARKIpäivää ennen koulutuksen aloittamista. KOULUTUSTA EI SAA ALOITTAA ENNEN KUIN SIITÄ ON TEHTY PÄÄTÖS TE-TOIMISTOSSA. HYVÄKSYTTY PÄÄTÖS PITÄÄ OLLA MUKANA KOULUTUKSEEN TULTAESSA. 

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen numero on 679513.

Lisätietoja hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta
p. 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Lisätietoja koulutuksesta antaa kouluttaja Tapio Häkkinen p. 040 7652578, tapio.hakkinen@turunakk.fi

 

Hae koulutukseen