Kuljettajan ammattipätevyys, direktiivikoulutukset

Koulutusaika

01.01.2018 – 31.12.2018

Haku päättyy

31.12.2018

Hae koulutukseen

Tarjoamiamme direktiivipäiviä ovat:

30.11.2018 klo 8.00-16.00 Työturvallisuus kuljetusalalle
10.12.2018 klo 08.00-16.00  Ennakoiva ajaminen

Jos yrityksessäsi on useampi pätevyyden tarvitseva, teemme räätälöidyn tarjouksen.

Koulutukset toteutuvat, mikäli on riittävästi hakijoita. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys

Laki ja asetus linja- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä tulivat voimaan 1.8.2007. EU-direktiiviin perustuva lainsäädäntö sisältää vaatimukset perustason ammattipätevyyden hankkimisesta ja säännöllisestä jatkokoulutuksesta. Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuorma-autonkuljettajille on annettava jatkokoulutusta. Turun Aikuiskoulutuskeskus on hyväksytty antamaan direktiivin mukaista jatkokoulutusta kuorma-auton kuljettajille.

Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuljettajalta viiden vuoden aikana 35 h jatkokoulutusta, joka voidaan suorittaa jaksoina. Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana. Mikäli on hankkinut C-ajokortin 10.9.2009 jälkeen ei riitä 35 h jatkokoulutus vaan tarvitaan 140 h peruskoulutus.

Keitä koskee?

  • Kaikkia kuorma-autonkuljettajia: jo ammatissa toimivia kuljettajia ja heitä väliaikaisestikin sijaistavia henkilöitä.
  • Tuhansia ei-kuljetusalan yrityksiä kukkakaupoista teollisuusyrityksiin. Koulutusvelvoite on voimassa, vaikka yritys ajaisi omia myytäviä tuotteitaan asiakkaille kuorma-autolla vain satunnaisesti. Henkilön tittelillä tai toimenkuvalla ei ole merkitystä.
  • Yrittäjiä tai työntekijöitä, jotka ajavat vaikka vain satunnaisesti (esim. hakevat tukusta tavaraa) yrityksen ajoneuvoja, joihin tarvitaan C1, C, D tai D1 -luokan ajokortti.
  • Poikkeukset koulutusvelvoitteeseen ovat erittäin marginaaliset.

Miksi koulutusvelvollisuus?

Koulutuksen tavoitteena on lisätä liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta. Tarkoituksena on myös lisätä kuljettajien ammatillisia valmiuksia, terveyttä ja työssä jaksamista. EU-direktiivi velvoittaa kuljettajia pätevöitymään hankkimalla jatkokoulutusta 10.9.2014 mennessä.

Koulutusten laiminlyönti aiheuttaa rangaistusseuraamukset ajoneuvon kuljettajalle sekä ajoneuvon luovuttaneelle henkilölle.

Ammattipätevyyskortin hakeminen

Ammattipätevyyden voimassaolosta joko haetaan ammattipätevyyskortti tai pätevyydestä tehdään merkintä ajokorttiin.

TRAFI pitää myös rekisteriä kuljettajien käymistä jatkokoulutukseksi hyväksytyistä koulutuspäivistä. Koulutuskeskukseksi hyväksytty tekee ilmoituksen rekisteriin merkittävistä koulutuspäivistä ja antaa todistuksen koulutuspäivän käymisestä.

Trafin sivuilta löytyy kysymyksiä ja vastauksia epäselviin tilanteisiin:

https://www.trafi.fi/tietopalvelut/usein_kysyttya/tieliikenne_-_ammattiliikenne

Lupakortit

Direktiivipäivän päätteksi on mahdollista suorittaa lupakorttikoe (esim. työturvallisuuskortti tai tieturva 1-kortti). Korteista peritään erillinen korttimaksu.

Hae koulutukseen