Lähiesimiestyön ammattitutkinto

KOULUTUSVASTAAVA:

Arja Heikelä-Välimäki, puh. 040 512 5072, etunimi.sukunimi@turunakk.fi

KOULUTUSASSISTENTTI: Outi Marjamaa puh.040 714 1872, etunimi.sukunimi@turunakk.fi

 

TUTKINNON KUVAUS

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Tutkinnon suorittanut on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin työhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä.

 
TAVOITE

Onnistu esimiehenä ja tule kehittämään johtamisen ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen taitojasi. Saat laaja-alaiset perustiedot esimiestyöstä ja työkaluja työryhmäsi päivittäiseen johtamiseen.

KOHDERYHMÄ

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka toimii päivittäisen johtamisen lähiesimiehenä, tiimivastaavana, työryhmän, osaston,
palveluyksikön tai vastaavan vetäjänä alasta riippumatta.

 

SISÄLTÖ

Tutkinnon osat
• Lähiesimiehenä toimiminen


Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi
• Asiakassuhteiden hoito
• Toiminnan kannattavuus
• Henkilöstötyö
• Kehittämissuunnitelma

PAIKKA

Kärsämäen toimipaikka, Kärsämäentie 11, 20360 Turku

 

MUUTA HUOMIOITAVAA

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan
osoittaa. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja tutkinnon suorittamisen suunnitelma.


Koulutus sisältää 11 lähiopetuspäivää, ja siihen sisältyy ryhmä-/henkilökohtaista ohjausta erikseen sovittavina aikoina.

 

TUTKINNON PERUSTEET Lähiesimiestyön ammattitutkinto

 

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa

Oppisopimus

Koulutus käynnissä jatkuvasti (nonstop)
Hae viimeistään: 31.12.2019

Edellytyksenä alan työpaikka (siirryt Turun AKK:n oppisopimuspalveluiden hakemukselle).