Turvallisuusalan ammattitutkinto

KOULUTUSVASTAAVA:

Juhani Laulajainen, p. 040 728 4331, etunimi.sukunimi@turunakk.fi
 KOULUTUSASSISTENTTI: Selina Angeltie, p. 040 553 2405, etunimi.sukunimi@turunakk.fi
Tavoite Koulutuksen tavoitteena on suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinto.
Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu turvallisuusalasta kiinnostuneille, alalle soveltuville ja nuhteettoman taustan omaaville täysi-ikäisille henkilöille. Olet täsmällinen, motivoitunut ja sitoutunut suorittamaan tutkinnon loppuun.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää opiskelijaksi hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Koulutukseen valituilta edellytetään myös sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Sisältö

Tutkinnon pakolliset osat 50 osp

 • vartijan koulutus 25 osp
 • pelastustoiminta 25 osp

Tutkinnon valinnaiset osat 100 osp

 • toiminta eri vartiointimuodoissa 25 osp
 • teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp
 • tilannehallinta 25 osp
 • järjestyksenvalvonta 25 osp
 • kaupan turvallisuustoiminta 25 osp
 • turvatarkastus 25 osp
 • henkilösuojaus 25 osp
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta 50 osp
 • sammutus- ja pelastustoiminta 50 osp
 • turvallisuusalan esimiestoiminta 25 osp
 • arvokuljetustoiminta 25 osp

Tutkinto on suoritettu, kun tutkinnon osista 150 osp on suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon perusteet

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Toteutus Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä sekä verkko-/monimuoto-opiskelusta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Teoriaopetus tapahtuu Turun AKK:n turvallisuusalan tiloissa Artukaistentie 11, Turku.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa

Oppisopimus

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
Hae viimeistään: Jatkuva haku

Edellytyksenä alan työpaikka ja hyväksytysti suoritettu vartijan korttikoulutus (120h).

(siirryt Turun AKK:n oppisopimuspalveluiden hakemukselle).

Omaehtoinen koulutus

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
Hinta: 200,00 €
Hae viimeistään: Jatkuva haku

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Mikäli opiskelu on päätoimista, opiskelija on oikeutettu hakemaan Kelan opinto- tai työmarkkinatukea. 25-vuotta täyttäneet voivat tiedustella te-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella. HUOM! Te-toimistoon pitää olla yhteydessä ennen koulutuksen alkua.