Turvallisuusalan perustutkinto, nonstop

KOULUTUSVASTAAVA:

Juhani Laulajainen, p. 040 728 4331, etunimi.sukunimi@turunakk.fi
 KOULUTUSASSISTENTTI: Selina Angeltie, p. 040 553 2405, etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Tavoite

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut toimii esimerkiksi erilaisissa vartiointitehtävissä, pelastustoimessa, turvasuojauksen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä, tavaroiden kuljetuksessa, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa. Hän osaa tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä perusmuotoisia uhka- tai riskikartoituksia ja ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ja toimii yhteistyössä alan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu erilaisista tutkinnon osista. Viime vuosina valikoimassa ovat olleet mm. vartioinnin- ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, tietoturvallisuustoiminta, kiinteistötekninentoiminta, turvajärjestelmien käyttö, kansainvälinen turvallisuustoiminta. Koulutukseen sisältyy työssäoppimisjaksoja erilaisissa työpaikoissa esim. palevlualan työpaikoissa ja turvallisuusalan työpaikoissa. Tutkinnon osien sisältöihin kuuluu erilaisia alaan liittyviä korttikoulutuksia mm. vartijakorttikoulutus, järjestyksenvalvojakortti, Ensiapu 1, tulityö- ja työturvallisuuskortti.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) mukaan.

Opetussuunnitelma

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3536450/reformi/tiedot

Tutkintonimikkeet

  • Turvallisuusvalvoja

Uramahdollisuudet

Tutkinto mahdollistaa työllistymisen esim. vartioimisliikkeisiin eri tehtäviin. Tutkinnon suoritus tukee erilaisia vaihtoehtoja turvallisuusalan muihin jatko-opintoihin esim. poliisiammattikorkeakoulu.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Turvallisuusalan kouluttajina toimii eri aloilta tulleita ammattilaisia mm. poliisista, palo- ja pelastusalalta, sotilastöistä sekä vartioimisliikkeistä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK) ja liiketaloudenalan ammattikorkeakoulututkinto, turvallisuusalan koulutusohjelma, tradenomi (AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

 

Koulutuksen yhteyshenkilö

turvallisuusalan opettaja
Jesse Mäkinen
Sähköposti: jesse.makinen(at)turunakk.fi
Puhelin: 040 481 1390

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa

Omaehtoinen koulutus

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
Hae viimeistään: Jatkuva haku

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Mikäli opiskelu on päätoimista, opiskelija on oikeutettu hakemaan Kelan opinto- tai työmarkkinatukea. 25-vuotta täyttäneet voivat tiedustella te-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella. HUOM! Te-toimistoon pitää olla yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutus tarkoitettu mm. henkilöille, joilla on turvallisuusalan perustutkinnon opinnot jääneet kesken tai niille, joilla on jo jokin muu tutkinto suoritettuna.

Lisätiedot soveltuvuudestasi koulutukseen saat turvallisuusalan kouluttajalta.