Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

KOULUTUSVASTAAVA:

Altti Syrjäläinen, p. 040 553 0711

KOULUTUSASSISTENTTI:

Selina Angeltie, p. 040 553 2405

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet toimia yrityksissä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Lisäksi koulutus täyttää turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutusvaatimukset.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu Turvallisuusalan työkokemusta ja/tai koulutusta omaaville henkilöille. Lisäksi hakijoilla tulee olla nuhteeton tausta sekä hyvä suomen kielen taito. Tarvittaessa esitettävä todistus hyvästä suomen kielen taidosta. Koulutus sopii myös yrittäjille.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää koulutukseen oppilaaksi hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Sisältö

Tutkinnon pakolliset osat 60 osp

  • turvallisuussuunnittelu 30 osp
  • turvallisuuslainsäädäntö 30 osp

Tutkinnon valinnaiset osat 120 osp

  • turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen 80 osp
  • turvallisuusjohtaminen 40 osp
  • turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta 80 osp
  • palveluliiketoiminta turvallisuusalalla 40 osp
  • henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla 40 osp
  • turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta 40 osp
Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Tutkinto on suoritettu, kun tutkinnon osista 180 osp on suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon perusteet

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Toteutus

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelu on tarkoitettu työn ohessa suoritettavaksi.

Omaehtoisena monimuoto-opiskeluna. Koulutus sisältää lähiopetuspäiviä, etäopiskelua, työssäoppimista ja itsenäistä opiskelua.

 

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa

Oppisopimus

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
Hae viimeistään: Jatkuva haku

 Edellytyksenä alan työpaikka (siirryt Turun AKK:n oppisopimuspalveluiden hakemukselle).

 

 

Omaehtoinen koulutus

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
Hinta: 400,00 €
Hae viimeistään: Jatkuva haku

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa koulutusta. Mikäli opiskelu on päätoimista, opiskelija on oikeutettu hakemaan Kelan opinto- tai työmarkkinatukea. 25-vuotta täyttäneet voivat tiedustella te-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella. HUOM! Te-toimistoon pitää olla yhteydessä ennen koulutuksen alkua.