Skip to main content

Vuosi 2020 oli Turun AKK:n pitkän laatumatkan toimeliain vuosi. Laatumatka on maraton, jonka osallistujat eivät luultavasti pääse milloinkaan maaliin. Onneksi reitille osuu kuitenkin useita väliaika- ja huoltopisteitä.

Matka on riittävän pitkä, jotta toimintamme saadaan niin laadukkaaksi, että loppusuoran lähestyessä voimme ylpeinä valita maaliviitoituksen, jonka päällä lukee: huippulaatu.

Oikealla uralla

Yhtenä maamme merkittävimpänä ammatillisen koulutuksen toimijana olemme vahvasti mukana toteuttamassa ja tavoittelemassa Opetus- ja kulttuuriministeriön laatustrategiatyöryhmän vuonna 2018 valmistelemaa uutta laadun toimintamallia.

Työryhmä linjaa raportissaan tavoitteeksi laadunhallinnan kokonaisvaltaisuuden lisäksi asiakaslähtöisyyden, jonka tulee olla toiminnan lähtökohtana. Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on jatkossa yhä kiinteämpi osa toimintaamme. Päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen tulevat perustumaan tietoon yhä vahvemmin. Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle tulemme asettamaan selkeät tavoitteet, ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seuraamme systemaattisesti.

Opettavaista arviointia

Viime toimintavuoden (2020) väliaika- ja huoltopisteiltä saimme laatumatkallemme mukaan erinomaiset eväät. Olemme mm. mukana Opetushallituksen koordinoimassa Laatuvertaiset 2 -hankkeessa. Hankkeen ja siinä olevien arviointikriteerien avulla toteutamme valittujen ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa vertaisarviointeja. Arviointien kautta opimme toisiltamme uusia tapoja tavoittaa huippulaadun maali. Turun AKK auditoitiin myös ulkoisesti. Kiwa Inspecta Oy:n suorittama ISO 9001:2015 auditointi ei tuottanut taaskaan meille yhtään poikkeamaa, ei edes lievää sellaista.

Olemme sitoutuneet laatuun (ISO 9001) jo 17 vuotta. Vuosi 2020 oli siltä osin poikkeuksellinen, että osallistuimme ensimmäisen kerran Opetushallituksen järjestämään ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun. EFQM- pohjaista laatukriteeristöä hyväksi käyttävä laaja arviointiryhmä arvioi laatutoimintamme finaalipaikan arvoiseksi. Hakuprosessi oli työläs ja iso osa organisaatiomme edustajia oli siinä mukana. Tarkemmin kun miettii, niin lopulta siinä oli koko organisaatio mukana. Tämä väliaikapiste kertoi meidän olevan kärkiletkassa mukana, kärjen välittömässä läheisyydessä.

Arviointiryhmä kirjoittaa laatupalkintokilpailun arviointiraportissa mm. seuraavaa:

” Laatu on luontainen osa organisaation toimintaa ja sitä on viety käytäntöön helposti ymmärrettävillä toimintamalleilla. Laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden tuottamisella nähdään kiinteä yhteys oppilaitoksen maineeseen, houkuttelevuuteen ja asiakastyytyväisyyteen opiskelijoiden ja työelämän keskuudessa. Turun AKK:n strategia perustuu toimintaympäristön ymmärtämiseen. Alueen työelämän osaamistarpeiden ennakointi ja aktiivinen toiminta sidosryhmärajapinnassa toimeenpanee strategiaa vaikuttavasti. Oppilaitoksella on hyvä maine ja reagointikyky ja sen toiminta on luovaa. Vahva talous mahdollistaa strategian mukaisen laadukkaan toiminnan sekä oppimisympäristöjen ja toiminnan kehittämisen. ”

Raportista saimme lukea myös useita kehittämisen kohteita. Nämä otamme kiitollisena vastaan. Otamme kohteet työn alle erillisellä aikataululla, oman toimintamme yhä paremmaksi saattamiseksi.

Maaliin pääsemisen taktiikka

Laatutyön matka on siis pitkä, ehkä jopa päättymätön. Edellä kerrottujen seikkojen avulla olemme kuitenkin onnistuneet luomaan tasaisen vauhdin taktiikan, jonka avulla matkamme jatkuu suunnitellusti kohti tavoiteltua maalia. Taktiikan, jossa lupaamme parantaa toimintaamme joka hetki, joka päivä ja joka vuosi.

Taktiikka on luotu osaavan, innovatiivisen ja hyvinvoivan henkilöstön varaan. Laatupäällikkönä on ollut hienoa huomata työnantajan halun kehittää henkilöstöä sekä pitää ”omistaan” huolta erilaisin keinoin tänä haastavana pandemia-aikana. Innovatiivisuutta meiltä ei puutu, sen olemme kaikki saaneet huomata mm. AKK Live- lähetyksissä sekä muissa some-kanavissa.

Vuonna 2021 tavoitteena on yhä lisätä laatutyömme jalkauttamista sekä henkilökunnan keskuuteen, mutta myös yhä enemmän opiskelijoidemme, asiakkaidemme ja sidosryhmiemme tietoisuuteen.

Tervetuloa vuosi 2021

Kaavio Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusta koskien laatua vuodelta 2019.

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan keskeiset periaatteet. Kohti huippulaatua, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2019:29.

Laadunhallinnan tulee olla kokonaisvaltaista ja systemaattista kaikilla ammatillisen koulutuksen toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja kumppanuusyhteistyössä. Laadunhallinta on kiinteä osa jokaisen ammatillisen koulutuksen parissa toimivan työtä.

Turun AKK:n sitoutuneelle ja osaavalle henkilöstölle matka kohti huippulaatua ei tule olemaan raskas, mutta jatkuvaa tsemppaamista ja jatkuvaa parantamista emme silti saa unohtaa. Matkan aikana tiivistämme siis yhteistyötä ja laatutyömme tiedottamista asiakkaiden sekä opiskelijoiden, että sidosryhmiemme kanssa.

Riston aiemmin kirjoittama laatua käsittelevä blogikirjoitus.

Risto Ruohola

Olen Turun AKK:n laatu- ja asiakkuuspäällikkö. On ilo tehdä työtä niiden asioiden parissa, joita pitää tärkeinä. Laatu ja asiakas - eikö siinä ole työelämän peruspilarit? Ammatillisen koulutuksen pariin siirryin aikanaan rakennusalalta saatuani tutustua lähes kaikkiin alan tarjoamiin työtehtäviin. Ammattikoulu antoi hyvät eväät rakennustyöhön ja insinööriopinnot työnjohtajan ja yrittäjän toimiin. Perhe ja metsä ovat minulle tärkeitä. Vapaa-aika kuluu pääasiallisesti liikunnan ja urheilun merkeissä. Toimin suunnistusseurani MS Parman johtoryhmässä. On myös hienoa olla mukana kolmen lapseni kilpaurheilutoiminnassa. Suomi ja sen metsät sekä urheilukentät ovat tulleet sen myötä hyvin tutuiksi.