Nauravia kasvoja.

Opiskelijakunta

Turun AKK:lla on sen opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta. Sen tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja oppilaitoksen yhteistyötä. Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki Turun AKK:n opiskelijat.

Opiskelijakunnan toimintaa johtaa opiskelijoiden valitsema opiskelijakunnan hallitus, joka vastaa opiskelijakunnan toiminnasta. Opiskelijakunta ja sen hallitus kokoontuvat hallituksen päättäminä ajankohtina.

Hallitus voi järjestää yhteisiä tapahtumia tai tuoda opiskelijoihin liittyviä asioita tietoon talon johdolle. Talon johdon edustus vierailee hallituksen kokouksissa. Opiskelijakunnan hallituksen edustaja kutsutaan tarvittaessa mukaan talon johdon eri valmistelu- ja päätäntöelimiin.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Hannele Haapoja puh. 040 192 6655 tai hannele.haapoja@turunakk.fi