Käyttäjätunnus on jokaisen henkilökohtainen opiskelijanumero, esimerkiksi 3058.

Salasana = oppilas+syntymäpäivä (opiskelija synt. 25.11.1969), esimerkiksi oppilas251169

Mikäli opiskelijaliittymään kirjautuminen ei onnistu, lähettäkää sähköpostia osoitteeseen mikrotuki@turunakk.fi alla olevan sisällön mukaisesti:

Viesti: (kopioi)
En pääse kirjautumaan Turun AKK:n Studenta-opiskelijaliittymään.
Opiskelijanumeroni on : _________  .

Voit pyytää myös opettajaasi ilmoittamaan asiasta mikrotukeemme. Kirjautumisongelma pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Studenta-opiskelijaliittymä

1. Yleistä
1.1 Kirjautuminen

2. Opiskelijaliittymän rakenne ja toiminta

3. Lukujärjestys

4. Perustiedot
4.1 Koulutustausta
4.2 Työhistoria

5. Osaaminen
5.1 Opiskeluvalmiudet
5.2 Toimenpiteet

6. Koulutus
6.1 Perustiedot
6.2 Opetustapahtumat
6.3 Näytöt

7. Poissaolot

8. Opintoetuudet

9. Erityinen tuki

10. Viestit

11. Suoritusote

12. Uloskirjautuminen

1. Yleistä

Studenta-opiskelijaliittymän kautta opiskelija ja tutkinnon suorittaja pääsee katselemaan ja osittain muokkaamaan opintoihinsa ja tutkinnon suorittamiseen liittyviä tietoja. Opiskelijaliittymässä voi katsella opinto- ja tutkintosuoritusten arviointeja, lukujärjestyksiä, ilmoittaa poissaoloista ja suorittaa henkilökohtaisia valintoja opintoihin ja tutkintosuorituksiin liittyen.

1.1. Kirjautuminen

StudentaPluS:n opiskelijaliittymää käytetään internetselaimella. Liittymään kirjaudutaan osoitteessa https://turunakk-plus.solenovo.fi/studentgo/
Voit klikata oheista linkkiä tai kopioida sen selaimeesi.

Turun AKK:n opiskelijaliittymän käyttöön tarvittava käyttäjätunnus ja salasana ovat samat kuin oppilaitoksen tietokoneelle kirjauduttaessa. Oppilaitoksen tietokoneiden käyttöön tarvittavat tunnukset opiskelija ja tutkinnon suorittaja saa vastuukouluttajalta opintojen/tutkintosuorituksen alkaessa.

Käyttäjätunnus on

  • jokaisen henkilökohtainen opiskelijanumero 12345.
  • salasana (oppilas+ oma syntymäpäivä muotoa ppkkvv), esim. oppilas120378

Salasanan vaihdon voi tehdä vain kirjautumalla omalla käyttäjätunnuksella oppilaitoksen luokkahuoneessa olevaan tietokoneeseen.

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän sisäänkirjautumisikkunasta.

2. Opiskelijaliittymän rakenne ja toiminta

Etusivun vasemmassa reunassa on liittymän päävalikko. Etusivulla näkyy seuraavana tuleva näyttö, jos se on Studentaan etukäteen suunniteltu. Etusivulla näkyy myös järjestelmän pääkäyttäjän ylläpitämät uutiset, joista löytyy mm. hyödyllisiä linkkejä muihin järjestelmiin.

Päävalikosta voi avata haluamansa näkymän napsauttamalla hiirellä päävalikon linkkiä. Napsauttamalla linkkiä hiiren kakkospainikkeella/oikeanpuoleisella painikkeella päävalikon kohteet voi avata uudelle selainvälilehdelle, jolloin voi nopeasti siirtyä usean eri näkymän välillä.

Uutiset-kohdassa näkyy järjestelmän pääkäyttäjän ylläpitämät uutiset.

Kuvaruutukaappaus Studenta-opiskelijaliittymän uutiset-näkymästä.

3. Lukujärjestys

Opiskelijan lukujärjestyksessä näkyvät ne opetustapahtumat, joihin kouluttaja on liittänyt opiskelijan tai joihin opiskelija on itse opiskelijaliittymän kautta ilmoittautunut.

Lukujärjestyksellä näkyvät tulevat oppimistilanteet päivämäärällä ja kellonajalla sekä niiden opettaja ja tila. Tulevia oppimistilanteita näkyy niin pitkälle kuin opettaja on niitä järjestelmään tehnyt.

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän lukujärjestysesimerkistä.

4. Perustiedot

Perustiedot-ikkunassa opiskelija voi katsella ja muokata omia henkilötietojaan. Passiivisia, harmaalla olevia kenttiä ei pääse muokkaamaan.

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän perustiedot-ikkunasta.

4.1 Koulutustausta–sivulla opiskelija voi tallentaa aikaisempia koulutustietojaan henkilökohtaistamisen pohjaksi. Uusia tietoja pääsee syöttämään Uusi-painikkeen kautta. Rivin perässä olevasta kynän kuvasta pääsee muokkaamaan jo tallennettuja tietoja.

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän koulutustausta-ikkunasta.

4.2 Työhistoria– sivulla opiskelija voi tallentaa työhistoriaansa henkilökohtaistamisen pohjaksi. Uusia tietoja pääsee syöttämään Uusi-painikkeen kautta. Rivin perässä olevasta kynän kuvasta pääsee muokkaamaan jo tallennettuja tietoja.

 

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän työhistoria-ikkunasta.

5. Osaaminen

Osoitettu osaaminen on ennen opiskelua tai tutkinnon suorittamista saavutettua ammatillista osaamista, josta opiskelijalla on virallinen todistus, esim. todistus tutkinnon osan suorittamisesta. Todistuksen perusteella opiskelijan aikaisempi osaaminen tunnustetaan, eikä hänen tarvitse esim. osallistua osaamista vastaaviin opintoihin oppilaitoksessa. Tietoja hallinnoidaan henkilökuntaliittymässä ja opettaja tekee niihin liittyvät merkinnät.

Kun tiedot osaamisesta on tallennettu, ne näkyvät samalla tavalla sekä opiskelijaliittymässä että henkilökuntaliittymässä.

5.1 Opiskeluvalmiudet

Myös Opiskeluvalmiudet -sivun tiedot ovat henkilökohtaisen opiskelun ja tutkinnon suorittamisen suunnittelussa tarvittavia taustatietoja. Tietoja voi täydentää opettaja, mutta ne näkyvät opiskelijaliittymällä opiskelijalle.

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän opiskeluvalmiudet-ikkunasta.

5.2 Toimenpiteet

Toimenpiteet-sivulla näkyvät koulutukseen ja tutkinnon suoritukseen liittyvät toimenpiteet, jotka opettaja tai joku muu tutkintoa oppilaitoksessa hallinnoiva henkilö on tallentanut.

Tutkinnon suorittaja ei voi muokata toimenpiteitä. Toimenpiteet tallentuvat tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmaan.

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän toimenpiteet-ikkunasta.

6. Koulutus

Koulutus–sivulla näkyvät tiedot opiskelijan koulutuksesta, opiskeluajasta ja vastuukouluttajasta sekä koulutuksen rakenne, jossa ovat opiskelijalle henkilökohtaistamisessa valitut tutkinnon osat ja muut opintokokonaisuudet, kuten työelämän lupakorttikoulutukset tai koulutuksen aloitusjaksoon liittyvät opinnot. Jos opiskelija opiskelee useassa eri koulutuksessa, tarkasteltava koulutus valitaan Koulutus -kentän valintalistasta.

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän koulutus-ikkunasta.

Koulutusrakenteella tutkinnon osaa klikkaamalla saa avattua esiin arvioinnin, opetustapahtuman ja näytön lisätietoja.

6.1 Perustiedot-kohdassa näkyvät opiskelijalle jo annetut arvosanat ja niiden lisätiedot. Lisätietoihin on merkitty esim. jos osa on tunnustettu suoritetuksi aikaisemmin osoitetun osaamisen perusteella.

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän perustiedot-ikkunasta.

6.2 Opetustapahtumat-kohdassa opiskelija näkee opetustapahtumat, joihin hänet on liitetty tai joihin hän voi ilmoittautua mukaan sekä mahdolliset annetut väliarvioinnit.

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän opetustapahtumat-ikkunasta.

6.3 Näytöt-kohdassa näkyvät tulevien, suunniteltujen näyttöjen tiedot ja arvioinnit jo pidetyistä ja arvioiduista näytöistä.

7. Poissaolot

Poissaolot-näkymässä opiskelija voi ilmoittaa poissaoloista kouluttajalle. Uuden poissaolomerkinnän luominen aloitetaan klikkaamalla Uusi –painiketta oikeassa ylänurkassa.

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän poissaolot-ikkunasta.

8. Opintoetuudet

Opintoetuudet on oppisopimuskoulutukseen liittyvää tietoa, jota ei täytetä Studentaan.

9. Erityinen tuki

Erityinen tuki –sivulla opiskelija näkee opintoihinsa liittyviä erityiseen tukeen liittyviä asioita, jos hänelle on tehty yhdessä erityisopettajan kanssa erityisen tuen päätös.

10. Viestit

Viestit-sivulla opiskelija voi lukea opettajalta tai muulta henkilökunnalta järjestelmässä lähetettyjä viestejä sekä lähettää itse viestejä opettajalle.

Sekä viestejä luettaessa että lähetettäessä järjestelmä ohjaa käyttäjän SoleMES-viestintäjärjestelmään.

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän viestit-ikkunasta.

11. Suoritusote

Suoristusote-sivulla opiskelija voi tarkastella opintorekisteriotteelleen kertyneitä arviointeja ja osaamispistemääriä. Suoritettu kokonaisosaamispistemäärä näkyy alhaalla suoritusmerkintöjen alapuolella.

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän suoritusotteesta.

Videoitu ohje

Uloskirjautuminen

Opiskelijaliittymästä kirjaudutaan ulos oikeasta ylänurkasta oman nimen alta avautuvasta Logout-kohdasta.

Kuvaruutukaappaus uuden Studenta-liittymän logout-kohdasta.