Studenta PluS – opiskelijan ohje Turun Aikuiskoulutuskeskus

Käyttäjätunnus on jokaisen henkilökohtainen opiskelijanumero esim. : 3058.

Salasana : oppilas+syntymäpäivä (opiskelija synt. 25.11.1969) esim. oppilas251169

Mikäli opiskelijaliittymään kirjautuminen ei onnistu, ottakaa sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen mikrotuki@turunakk.fi

Viesti: (kopioi)
En pääse kirjautumaan Turun Aikuiskoulutuskeskuksen StudentaPlus opiskelijaliittymään.
Opiskelijanumeroni on : _________  .

Voit pyytää myös opettajaasi ilmoittamaan asiasta mikrotukeemme. Kirjautumisongelma pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Yleistä

StudentaPluS -opiskelijaliittymän kautta opiskelija ja tutkinnon suorittaja pääsee katselemaan ja osittain muokkaamaan opintoihinsa ja tutkinnon suorittamiseen liittyviä tietoja. Opiskelijaliittymässä voi esim. katsella opinto- ja tutkintosuoritusten arviointeja, lukujärjestyksiä, ilmoittaa poissaoloista ja suorittaa henkilökohtaisia valintoja opintoihin ja tutkintosuorituksiin liittyen.

Kirjautuminen

StudentaPluS:n opiskelijaliittymää käytetään internetselaimella. Liittymään kirjaudutaan osoitteessa https://turunakk-plus.solenovo.fi/student
Liittymää voi käyttää useimmilla tunnetuilla selaimilla (esim. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome ja Opera). On suositeltavaa käyttää selaimen uusinta versiota.

Turun Aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijoiden käyttäjätunnus ja salasanat ovat samat kuin oppilaitoksen verkkoon kirjauduttaessa. Oppilaitoksen verkon tunnukset opiskelija ja tutkinnon suorittaja saa vastuukouluttajalta opintojen/tutkintosuorituksen alkaessa. Käyttäjätunnus on jokaisenhenkilökohtainen opiskelijanumero esim.. Salasana (oppilas+ oma syntymäpäivä muotoa ppmmyy*)* kirjoitetaan kirjautumislinkistä aukeavaan kirjautumisikkunaan. Salasanan vaihdon voi tehdä vain kirjautumalla luokkahuoneista paikalliseen verkkoon ja muuttamalla sieltä salasanaa. Vaihda oletussalasanasi heti kirjauduttuasi järjestelmään

Kuva 1: Opiskelijaliittymään kirjautuminen

Opiskelijaliittymän rakenne ja toiminta

Etusivu

Kirjautumisen jälkeen siirrytään etusivulle, jonka yläreunassa on liittymän päävalikko. Etusivulla näkyy myös järjestelmän pääkäyttäjän ylläpitämät uutiset ja kieliversioiden valintapainikkeet.

 1. Päävalikko: Päävalikosta voi avata haluamansa näkymän napsauttamalla hiirellä päävalikon linkkiä. Napsauttamalla linkkiä hiiren kakkospainikkeella, päävalikon kohteet voi avata uudelle selainvälilehdelle, jolloin voi nopeasti siirtyä usean eri näkymän välillä.
 2. Uutiset: Järjestelmän pääkäyttäjän ylläpitämät uutiset
 3. Kieliversiot: Kieliversio -painikkeilla voi vaihtaa käyttöliittymän kieltä. Suurin osa käyttöliittymästä on käännetty ruotsiksi. Englanninkielistä versiota ei vielä ole.


Kuva 2: Etusivu

Muokkausnäytön rakenne

Kaikki päävalikosta valitut näkymät avautuvat muokkausnäyttöön, jossa tietoja voi katsella ja muokata. Muokkausnäytöillä on yhteinen perusrakenne.

 1. Kunkin näytön perustoimintopainikkeet ovat päävalikon alapuolella keltaisessa palkissa. Palaa -painikkeesta palataan aina opiskelijaliittymän etusivulle.
 2. Yhteenkuuluvat tiedot on ryhmitelty lohkoihin, jotka voidaan hiirellä napsauttamalla avata ja sulkea.

Kuva 3: Muokkausnäytön rakenne

 1. Avattu lohko voi sisältää muokkausruutuja, joilla on omat toimintopainikkeensa. Yleensä muokkausruudussa olevat tiedot on ensin tallennettava muokkausruudun painikkeilla ennen kuin muokkausruudun voi sulkea.

Kuva 4: Muokkausruutu

Lukujärjestys

Opiskelijan lukujärjestyksessä näkyvät ne opetustapahtumat, joihin kouluttaja on liittänyt opiskelijan tai joihin opiskelija on itse opiskelijaliittymän kautta ilmoittautunut.

 1. Sivuohjeet -painike avaa uudelle selainvälilehdelle avoinna olevaa näyttöä koskevan ohjeen.
 2. Otsikkopalkkia napsauttamalla voidaan piilottaa kalenteri näkyvistä.
 3. Siirtymisruudussa lukujärjestyksen vasemmalla puolella voi siirtyä nopeasti haluamaansa ajankohtaan lukujärjestyksessä.
 4. Näkymä -painikkeet
 5. Piilota/Näytä -painikkeella voi piilottaa tai näyttää kaikki opiskelijan opetustapahtumat yhdellä kertaa.
 6. Yksittäisten opetustapahtumien näkyvyyttä ohjataan valintamerkeillä. Valintamerkin poistaminen ei poista opiskelijaa oppimistilanteesta vaan ainoastaan piilottaa oppimistilanteen opiskelijan lukujärjestyksessä.

Kuva 5: Lukujärjestys

Perustiedot

Perustiedot näytöllä voi katsella ja muokata omia henkilö ja yhteystietojaan. Opiskelija ei voi itse muokata passiivisia, harmaita kenttiä.

 1. Tallenna -komento tallentaa opiskelijan perustietoihin tekemät muutokset
 2. Sivuohjeet -painike avaa avoinna olevaa näyttöä koskevan ohjeen uudelle välilehdelle.
 3. Palaa -painikkeesta palataan opiskelijaliittymän etusivulle.

Kuva 6: Perustiedot

Osoitettu osaaminen

Perustiedot näytöllä on henkilö ja yhteystietojen lisäksi opintoihin ja tutkinnon suoritukseen liittyviä taustatietoja, jotka tallennetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä. Näitä tietoja voi tallentaa sekä kouluttaja että opiskelija. Osoitettu osaaminen on ennen opiskelua tai tutkinnon suorittamista saavutettua ammatillista osaamista, josta opiskelijalla on virallinen todistus, esim. todistus tutkinnon osan suorittamisesta. Todistuksen perusteella opiskelijan aikaisempi osaaminen tunnustetaan, eikä hänen tarvitse esim. osallistua osaamista vastaaviin opintoihin oppilaitoksessa. Opiskelija voi itse tallentaa tietoja aikaisemmasta osaamisestaan opiskelijaliittymän kautta.
Osoitetun osaamisen tallentaminen

 1. Paina Uusi -painiketta Osoitettu osaaminen -lohkossa
 2. Valitse todistuksen tyyppi listasta.
 3. Kirjaa suorituspäivämäärä
 4. Paina Tallenna -painiketta

Kuva 7: Osoitetun osaamisen lisääminen

Kuva 8: Osoitetun osaamisen lisääminen

Kun tiedot osaamisesta on tallennettu, ne näkyvät samalla tavalla sekä opiskelijaliittymässä että kouluttajan liittymässä. Vastaavasti kouluttajan järjestelmään tallentamat aikaisempaa osaamista koskevat tiedot näkyvät opiskelijaliittymän kautta.
Kuva 9: Osoitettu osaaminen tallennettuna

Saavutettu osaaminen

Saavutettu osaaminen on opiskelijan tai tutkinnon suorittajan työkokemuksesta tai muusta, esim. harrastustoiminnasta tullutta ammatillista osaamista. Saavutettu osaaminen kirjataan järjestelmään samalla tavalla kuin osoitettu osaaminenkin. Kun esim. työsuhteen alku- ja päättymispäivät on syötetty ja tiedot tallennetaan, ohjelma laskee työsuhteen keston kuukausina.
Kuva 10: Saavutettu osaaminen

Opiskeluvalmiudet

Myös Opiskeluvalmiudet -lohkon tiedot ovat henkilökohtaisen opiskelun ja tutkinnon suorittamisen suunnittelussa tarvittavia taustatietoja. Tietoja voi täydentää sekä opiskelija että kouluttaja.
Kuva 11: Opiskeluvalmiudet

Tutkinto

Tutkinnon suorittajan tai tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelevan henkilön liittymässä on Tutkinto -näkymä, jossa näkyy tutkinnon suorittamiseen liittyvät tiedot. Tutkintonäkymässä on tutkinnon perustietojen lisäksi tutkinnon suorittajan henkilökohtainen tutkintorakenne ja yhdessä oppilaitoksen ja työpaikan kanssa suunnitellut tutkintotilaisuudet.
Näkymän ylimmässä lohkossa on tutkinnon perustietoja, joita tutkinnon suorittaja ei voi muokata. Jos henkilö suorittaa oppilaitoksessa useampaa tutkintoa, käsiteltävä tutkinto valitaan Tutkinto -kentän valintalistasta.
Kuva 12: Tutkinnon perustiedot

Tutkintorakenne ja tutkintotilaisuuden muokkaaminen

Tutkintorakenne -lohkossa on tutkinnon suorittajan tutkintorakenne. Rakenteella näkyvät tutkintotilaisuuksien ajankohdat ja arvioinnit sekä tutkintotoimikunnan vahvistuspäivämäärä. Oppilaitos luo tutkintotilaisuudet järjestelmään mutta tutkinnon suorittaja voi muokata opiskelijaliittymän kautta tutkintotilaisuuden tietoja.

 1. Kun kouluttaja on luonut tutkintotilaisuuden järjestelmään, tutkinnon suorittaja pääsee katselemaan ja muokkaamaan tutkintotilaisuuden tietoja napsauttamalla Muokkaa -painiketta (kynä) oikean tutkinnon osan kohdalla.

Kuva 13: Tutkintorakenne

 1. Muokkaa -painike avaa erillisen muokkausikkunan, jossa tutkinnon suorittaja voi muokata ja täydentää joitakin tutkintotilaisuuden tietoja.
 2. Tutkinnon suorittaja voi ehdottaa näyttöpaikkaa opiskelijaliittymän kautta lisäämällä sen Ehdotettu näyttöpaikka -kenttään. Kouluttajan vahvistama näyttöpaikka näkyy tämän kentän alapuolella harmaana.
 3. Työtehtävät -kenttään tutkinnon suorittaja voi lisätä kuvauksen tutkintotilaisuuden työtehtävistä.


Kuva 14: Tutkintotilaisuuden muokkaaminen

 1. Tutkinnon suorittaja voi ehdottaa tutkintotilaisuuden arvioijia kirjoittamalla heidän nimensä Työnantaja-arvioija ja Työntekijäarvioija -kenttiin. Kouluttaja vahvistaa arvioijat.
 2. Tutkinnon suorittaja kirjoittaa itsearvioinnin Tutkinnon suorittajan itsearviointi -kenttään. Kun itsearviointi on valmis, asetetaan valintamerkki Itsearviointi valmis -kenttään. Kouluttaja tai tutkintotilaisuuden arvioijat täydentävät ne kentät, joita tutkinnon suorittaja ei itse pysty muokkaamaan.


Kuva 15: Tutkintotilaisuuden muokkaaminen

Toimenpiteet

Toimenpiteet -lohkossa näkyvät koulutukseen ja tutkinnon suoritukseen liittyvät toimenpiteet, jotka kouluttaja tai joku muu tutkintoa oppilaitoksessa hallinnoiva henkilö on tallentanut. Tutkinnon suorittaja ei voi muokata toimenpiteitä. Toimenpiteet tallentuvat tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmaan.

Koulutus

Opiskelijaliittymän Koulutus -näkymässä katsellaan ja muokataan opiskelijan suunnitelmaa ammattitaidon hankkimiseksi. Suunnitelma sisältää opiskelijan henkilökohtaisen koulutusrakenteen ja opiskelijan valittavaksi julkaistun oppilaitoksen koulutustarjonnan. Rakenteen kautta opiskelija näkee opintojaksojen arvioinnit ja voi ilmoittautua haluamiinsa opetustapahtumiin, jolloin valitut opetustapahtumat tulevat näkyviin myös opiskelijan lukujärjestykseen. Jos opiskelija opiskelee useassa eri koulutuksessa, tarkasteltava koulutus valitaan Koulutus -kentän valintalistasta.
Kuva 16: Koulutuksen perustiedot ja valinta

Opiskelijan koulutusrakenne ja opetustapahtumaan ilmoittautuminen

 1. Opintojaksojen arvioinnit näkyvät koulutusrakenteella. Arvosanan vieressä olevaa Lisätieto -painiketta painamalla saa näkyviin arvosanaa koskevia lisätietoja.
 2. Opetustapahtumaan ilmoittautuminen aloitetaan napsauttamalla koulutusosion vasemmalla puolella Muokkaa -painiketta (kynä).

Kuva 17: Opiskelijan koulutusrakenne

 1. Painike avaa erillisen Opetustapahtumien tiedot -ikkunan, jossa opiskelija voi valita listasta sen opetustapahtuman, johon haluaa ilmoittautua. Kun opetustapahtuma on valittu, painetaan vielä Ilmoittaudu -painiketta. Opiskelija voi ilmoittautua vain tulevaisuudessa olevaan opetustapahtumaan. Ilmoittautumisen jälkeen opetustapahtuman tiedot näkyvät koulutusrakenteella.

Kuva 18: Opetustapahtumaan ilmoittautuminen

Poissaolot

Poissaolot -näkymässä opiskelija voi ilmoittaa poissaoloista kouluttajalle. Uuden poissaolomerkinnän luominen aloitetaan napsauttamalla Uusi -painiketta.
Kuva 19: Poissaoloilmoitus