Skip to end of sidebar Go to start of sidebar

Järjestimme 24.1. yhteistyökumppanimme VMP Groupin kanssa aamiaisseminaarin, jonka aiheena oli ” Suomi tarvitsee lisää työperäistä maahanmuuttoa” ja alustajana Fatbardhe Hetemaj. Hetemaj on VMP Groupin kansainvälisen rekrytoinnin yhteyspäällikkö. Hänen tehtävänään on nimenomaan tiedon lisääminen ja asenteisiin vaikuttaminen.  

Miksi tarvitaan ulkomaista työvoimaa?
Työperäiseen maahanmuuttoon suhtaudutaan liian paljon tunteella, kun pitäisi katsoa faktoja. Ja näitä faktoja riittää: suomalainen väestö ikääntyy nopeasti ja työelämään siirtyy vuosittain (2020-luvun lopulle asti) 10000 – 15000 henkeä vähemmän kuin sieltä poistuu.  Esim. sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan jopa 125000 uutta tekijää vuoteen 2025 mennessä.
Tosiasia on, että suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ei pystytä ylläpitämään pelkästään työuria pidentämällä tai koulutusta kehittämällä.  Tarvitaan väistämättä työvoimaa myös ulkomailta. 

Asenne ja vastuullinen toiminta onnistumisen lähtökohtana
On muistettava, että Suomi ei ole tulijoiden ensisijainen ja vetovoimaisin kohde. Siksi asenteisiimme on syytä kiinnittää huomiota, kun tiedetään, että kaikkiin töihin ei löydy tekijöitä omasta maastamme. Kansainvälisessä rekrytoinnissa on toimittava vastuullisesti, ei saa syntyä kaksia työmarkkinoita. Esim. VMP Group noudattaa rekrytoinneissa työlainsäädäntöä ja työntekijät ovat suomalaisessa työsuhteessa suomalaiseen yhtiöön. VMP Group maksaa työntekijöille alan sopimuksen mukaisen palkan suomalaiselle pankkitilille ja ulkomaalaiset työntekijät maksavat veronsa Suomeen.
Oppilaitokset ja ulkomaisia työntekijöitä työllistävät yritykset ovat edelläkävijöitä asenteiden muokkaamisessa. He näyttävät esimerkkiä siitä, miten asiat hoidetaan vastuullisesti, autetaan ulkomaista työvoimaa sopeutumaan Suomeen, kerrotaan asioista avoimesti ja kaikkia kohdellaan tasavertaisesti. Rakennetaan yhdessä huomisen Suomea vastuullisella tavalla – ei halpatyövoimaa vaan ammattilaisia todelliseen tarpeeseen.